księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej         EXIT          47.25zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Eugeniusz Rosołowski

ISBN: 83-87674-38-9

Ilość stron: 432

Data wydania: 2004

W książce "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej" prezentowane są metody cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowane we współczesnych układach automatyki elektroenergetycznej, a w szczególności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Omówione są algorytmy szybkich pomiarów wielkości elektrycznych, które są podstawą podejmowania decyzji przez te układy. Przeprowadzona jest analiza wpływu różnego rodzaju zakłóceń towarzyszących zwarciom w sieci elektrycznej na dokładność i szybkość oceny zdarzeń w nadzorowanym systemie.

Duża część książki jest poświęcona zastosowaniu metod sztucznej inteligencji w automatyce elektroenergetycznej, w szczególności do rozpoznawania i klasyfikacji zakłóceń, korekcji przetworników pomiarowych, pomiaru wielkości elektrycznych oraz podejmowania decyzji.

Książka "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej" jest głównie adresowana do Czytelników związanych z elektroenergetyką: studentów, doktorantów i konstruktorów nowoczesnych układów sterowania i pomiarów w tym obszarze.

Zamieszczone wprowadzenie do zagadnień związanych z zakłóceniami w systemie elektroenergetycznym oraz liczne przykłady ilustrujące specyfikę rozważanych problemów pozwalają polecić tę lekturę również specjalistom z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów i metod sztucznej inteligencji, którzy w ten sposób mogą znaleźć wdzięczne pole zastosowania własnych pomysłów.

Rozdziały:

1. Wprowadzenie do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 Uwagi wstępne
 Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym
 Zadania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 Koncepcja zabezpieczeń przekaźnikowych
 Kryteria stosowane w zabezpieczeniach elektroenergetycznych
 Przekładniki zabezpieczeniowe
 Zintegrowane systemy sterowania stacją elektroenergetyczną
 Podsumowanie
 Literatura

2. Zasady cyfrowego przetwarzania sygnałów
 Wstęp
 Podstawy matematyczne przetwarzania sygnałów
 Filtracja cyfrowa
 Korelacja cyfrowa
 Transformacja czasowo-częstotliwościowa
 Literatura

3. Estymacja parametrów sygnałów elektrycznych
 Wprowadzenie
 Modele sygnałówe procesu
 Podstawowe algorytmy pomiaru składowych ortogonalnych
 Metoda najmniejszych kwadratów
 Obserwatory stanu-
 Filtracja Kalmana
 Podsumowanie
 Literatura

4. Estymacja wielkości kryterialnych
 Wprowadzenie
 Pomiar wartości skutecznej sygnału
 Estymacja sygnału zespolonego
 Pomiar mocy
 Pomiar parametrów obwodu zwarciowego
 Estymacja składowych symetrycznych
 Pomiar częstotliwości sygnału
 Podsumowanie
 Literatura

5. Kompensacja błędów pomiarowych
 Wprowadzenie
 Stan przejściowy algorytmów
 Błędy dynamiczne algorytmów
 Kompensacja błędów od składowej aperiodycznej
 Błędy wynikające ze zmiany częstotliwości sygnału
 Podsumowanie
 Literatura

6. Metody sztucznej inteligencji w automatyce elektroenergetycznej
 Wstęp
 Systemy ekspertowe
 Systemy rozmyte
 Sztucze sieci neuronowe
 Podsumowanie
 Literatura


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.