księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZApache 2.0 dla zaawansowanych         HELION          99.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Peter Wainwright

ISBN: 83-7197-874-X

Ilość stron: 983

Data wydania: 06/2003

Twarda oprawa

Olbrzymie możliwości i wszechstronność serwera Apache uczyniły go najbardziej rozpowszechnionym serwerem WWW. Kilka miesięcy temu Apache Software Foundation opublikowała nową wersję Apache 2.0. Najnowsza edycja Apache jest lepiej przystosowana do pracy na różnych platform systemowych niż wersja 1.3, dzięki czemu coraz częściej można spotkać Apache pracującego pod kontrolą Windows czy Mac OS. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu modułów zwielokrotnionego przetwarzania, tzw. MPM (ang. Multiprocessing Module), dostosowanych do właściwości rozmaitych systemów operacyjnych, jak również wprowadzeniu przenośnych bibliotek fazy wykonywania (ang. Apache Portable Runtime). Porównując Apache 2.0 z wcześniejszymi wersjami zauważymy też istotne zmiany w procesie kompilacji i konsolidacji serwera.

Apache 2.0 to nie tylko zaawansowana architektura serwera, ale również liczne udoskonalenia i nowe funkcje. Książka ta stanowi obszerny i wyczerpujący przewodnik po wszelkich nowościach wprowadzonych w wersji 2.0. Znajdziesz w niej także informacje o zmianach wprowadzonych w porównaniu z poprzednimi wersjami.

Do kogo adresowana jest ta książka?

Książka "Apache 2.0 dla zaawansowanych" jest napisana z myślą o profesjonalistach, którzy zamierzają zainstalować oprogramowanie Apache 2.0 w roli serwera WWW lub uaktualnić zainstalowaną wcześniejszą wersję. Monografia "Apache 2.0 dla zaawansowanych" jest także źródłem informacji niezbędnych przy kompilowaniu serwera oraz przy konfiguracji i dostosowywaniu jego funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Zawiera ona liczne przykłady, z których skorzystają programiści i administratorzy.

Zagadnienia omówione w książce

- Nowy serwer WWW Apache 2.0 oraz sposoby uaktualniania z Apache 1.3

- Nowe funkcje Apache dostępne wersji w 1.3 i proponowane możliwości migracji serwera WWW do nowej wersji Apache 2.0

- Instalacja serwera Apache w oparciu o dystrybucje binarne oraz kompilowanie serwera z kodu źródłowego dla systemów operacyjnych UNIX i Windows

- Bezpieczne i wydajne tworzenie dynamicznej zawartości stron WWW za pomocą skryptów CGI i FastCGI

- Implementacje wirtualnych hostów w ramach serwera Apache w prostym i złożonym modelu, a także masowe tworzenie hostów wirtualnych

- Przystosowywanie serwerów Apache do sprawowania funkcji serwera pośredniczącego; zagadnienia związane z buforowaniem zawartości WWW, odpornością na błędy i testowaniem wydajności, a także tworzenie klastrów serwerów WWW

- Monitorowanie i zabezpieczanie serwerów Apache

- Rozszerzanie możliwości serwera Apache poprzez włączanie dodatkowych modułów do obsługi programów w językach Perl, Python, PHP, Tcl, Java, Ruby i protokole WebDAV.

Rozdziały:

Rozdział 1. Apache i Internet (21)

Rozdział 2. Serwer Apache od podstaw (59)

Rozdział 3. Budowa Apache według własnych wymagań (113)

Rozdział 4. Konfiguracja Apache według własnych wymagań (155)

Rozdział 5. Czego potrzebuje klient (227)

Rozdział 6. Tworzenie zawartości dynamicznej (301)

Rozdział 7. Sprawowanie funkcji hosta dla wielu witryn WWW (391)

Rozdział 8. Poprawa wydajności Apache (441)

Rozdział 9. Monitorowanie serwera Apache (521)

Rozdział 10. Zabezpieczenie serwera Apache (579)

Rozdział 11. Wzmocnienie zabezpieczeń serwera WWW (645)

Rozdział 12. Rozszerzenia serwera Apache (689)

Dodatek A Przydatne dokumenty RFC (839)

Dodatek B Warianty serwera Apache (843)

Dodatek C Licencja oprogramowania Apache (845)

Dodatek D Zmienne środowiskowe (847)

Dodatek E Wstawki SSI (853)

Dodatek F Wyrażenia regularne (861)

Dodatek G Niezależnie napisane moduły Apache (865)

Dodatek H Nagłówki HTTP i kody stanu (871)

Dodatek I Wykaz dyrektyw uszeregowanych według modułów (887)

Dodatek J Alfabetyczny spis dyrektyw (915)


Apache 2.0 dla zaawansowanych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.