księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC++ inżynieria programowania         HELION          109.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Victor Shtern

ISBN: 83-7361-171-1

Ilość stron: 1088

Data wydania: 12/2003

Twarda oprawa

Książka Wiktora Shterna zatytułowana "C++. Inżynieria programowania" stosuje wyjątkowy sposób nauki języka C++ przeznaczony dla programistów mających doświadczenie w dowolnym języku programowania: prezentuje możliwość zastosowania w C++ najlepszych technik programistycznych oraz metodologii inżynierii programowania.

Nawet jeżeli już wcześniej wykorzystywałeś język C++, ta wyczerpująca książka przedstawi sposób tworzenia poprawniejszego kodu, łatwiejszego do utrzymania i modyfikacji. Książka niniejsza uczy zasad programowania obiektowego przed samą nauką języka, co pozwala wykorzystać wszystkie zalety OOP do tworzenia poprawnych aplikacji.

Udoskonalisz znajomość kluczowych składników standardu ANSI/ISO C++ rozpatrywanych z punktu widzenia inżyniera: klas, metod, modyfikatorów const, dynamicznego zarządzania pamięcią, złożeń klas, dziedziczenia, polimorfizmu, operacji wejścia-wyjścia i wielu innych. Jeżeli pragniesz tworzyć w języku C++ najlepsze programy, musisz projektować, myśleć i programować stosując najlepsze obecnie praktyki inżynierii programowania. Lektura książki "C++. Inżynieria programowania" pomoże Ci w tym.

Książka "C++. Inżynieria programowania" kładzie nacisk na:

- Prezentację zastosowań zasad inżynierii programowania w programach pisanych w C++

- Tworzenie kodu łatwego do późniejszych modyfikacji

- Praktyczne zrozumienie zasad programowania obiektowego przed nauką samego języka

- Przedstawienie najnowszych cech standardu ANSI/ISO C++

- Zaprezentowanie setek realistycznych przykładów kodu programów

Rozdziały:

Część I. Wprowadzenie do programowania w języku C++ (21)

Rozdział 1. Podejście zorientowane obiektowo - co je wyróżnia? (23)

Rozdział 2. Szybki start - krótki przegląd języka C++ (53)

Rozdział 3. Praca z danymi i wyrażeniami w C++ (95)

Rozdział 4. Sterowanie przebiegiem programu C++ (133)

Rozdział 5. Agregacja za pomocą typów danych zdefiniowanych przez programistę (187)

Rozdział 6. Zarządzanie pamięcią - stos i sterta (235)

Część II. Programowanie obiektowe w C++ (313)

Rozdział 7. Programowanie w C++ z zastosowaniem funkcji (315)

Rozdział 8. Programowanie obiektowe z zastosowaniem funkcji (381)

Rozdział 9. Klasy w C++ jako jednostki modularyzacji (427)

Rozdział 10. Funkcje operatorowe - jeszcze jeden dobry pomysł (499)

Rozdział 11. Konstruktory i destruktory - potencjalne problemy (557)

Część III. Programowanie obiektowe przy wykorzystaniu agregacji oraz dziedziczenia (619)

Rozdział 12. Klasy złożone - pułapki i zalety (621)

Rozdział 13. Klasy podobne - jak je traktować? (677)

Rozdział 14. Wybór pomiędzy dziedziczeniem a złożeniem (747)

Część IV. Zaawansowane wykorzystanie języka C++ (805)

Rozdział 15. Funkcje wirtualne oraz inne zaawansowane sposoby wykorzystania dziedziczenia (807)

Rozdział 16. Zaawansowane wykorzystanie przeciążania operatorów (889)

Rozdział 17. Szablony - jeszcze jedno narzędzie projektowania (941)

Rozdział 18. Programowanie przy użyciu wyjątków (987)

Rozdział 19. Czego nauczyłeś się dotychczas? (1035)


C++ inżynieria programowania

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.