księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCATIA podstawy modelowania i zapisu konstrukcji         HELION          54.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Wojceich Skarka, Andrzej Mazurek

ISBN: 83-7361-599-7

Ilość stron: 352

Data wydania: 02/2005

Zawiera CD

Projektowanie wspomagane komputerowo już na dobre zagościło w firmach projektowych. Od każdego inżyniera projektanta wymaga się znajomości aplikacji wykorzystywanych w tym procesie. Wśród wielu programów wykorzystywanych do projektowania konstrukcji mechanicznych zasłużoną sławą i popularnością cieszy się CATIA. Aplikacja ta pozwala na stworzenie modeli pojedynczych elementów z wykorzystaniem różnych metod modelowania, zdefiniowanie zespołów i wygenerowanie na tej podstawie rysunków złożeniowych oraz wykonawczych.

Książka "CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji" zawiera materiały niezbędne do opanowania tej aplikacji w zakresie wystarczającym do realizowania w niej podstawowych zadań projektowych. Niniejsza książka nie jest opisem kolejnych modułów programu CATIA ale prowadzi Czytelnika przez określony zakres procesu projektowo-konstrukcyjnego z zastosowaniem wspomagania systemem CATIA.

- Interfejs użytkownika programu CATIA

- Tworzenie modeli geometrycznych

- Modelowanie bryłowe, powierzchniowe i hybrydowe

- Modelowania elementów i konstrukcji spawanych

- Definiowanie zespołów

- Tworzenie rysunków złożeniowych i wykonawczych

Publikacja jak i materiały dodatkowe zostały dostosowane do wersji systemu CATIA V5R12, czyli najnowszej wersji systemu dostępnej w momencie pisania książki. Mimo że do przygotowywania materiałów pomocniczych była stosowana wersja V5R12, to książka może być stosowana zarówno do systemów w wersji nowszej, jak i w wersji starszej.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wstęp (7)

Rozdział 2. Zapoznanie się z programem CATIA (15)

Rozdział 3. Metody tworzenia modeli geometrycznych (37)

Rozdział 4. Modelowanie bryłowe (63)

Rozdział 5. Modelowanie geometryczne powierzchni i modelowanie hybrydowe (111)

Rozdział 6. Modelowanie geometryczne elementów cienkościennych (163)

Rozdział 7. Modelowanie konstrukcji spawanych (181)

Rozdział 8. Tworzenie modeli geometrycznych w procesie inżynierii odwrotnej (197)

Rozdział 9. Wprowadzenie do zespołów (209)

Rozdział 10. Tworzenie rysunku wykonawczego (235)

Rozdział 11. Tworzenie rysunku złożeniowego (279)

Rozdział 12. Zalecenia dotyczące metod tworzenia modeli geometrycznych (297)

Zawartość CD:

Na dołączonej płycie CD znajdują się materiały pomocnicze do książki. Nie są to tylko dodatki do książki, ale materiał ten stanowi samodzielny kurs, którego trzon stanowią sprawdzone w trakcie zajęć ze studentami prezentacje multimedialne. Obok prezentacji dołączone są filmy i pliki CATII wykorzystywane w ćwiczeniach i zadaniach do samodzielnego wykonania. Całość materiałów udostępnionych na płycie zajmuje ponad 400 MB przestrzeni dysku.

Materiały podzielone są na katalogi związane z kolejnymi rozdziałami książki (Rozdzial2, Rozdzial3, …).

W katalogu dotyczącym rozdziału znajdują się następujące podkatalogi:


CATIA podstawy modelowania i zapisu konstrukcji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.