księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDirector MX Szybki start         HELION          54.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Andre Persidsky, Mark Schaeffer

ISBN: 83-7361-526-1

Ilość stron: 532

Data wydania: 07/2004

Popularność publikacji multimedialnych ciągle rośnie. Coraz częściej zamiast drukowanego katalogu firmy proponują swoim klientom płyty CD lub DVD z ofertą przedstawioną w atrakcyjnej postaci. Multimedia na dobre zadomowiły się w edukacji, reklamie i przekazie informacji. Największą zaletą publikacji multimedialnych jest możliwość umieszczenia w nich nie tylko tekstu, ale także grafiki, animacji, filmów, dźwięku i elementów interaktywnych.

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji służących do tworzenia publikacji multimedialnych, wśród których niekwestionowanym liderem jest Macromedia Director. Rozwijana od prawie 10 lat aplikacja oferuje użytkownikom możliwość łączenia grafiki wektorowej i bitmapowej, cyfrowego wideo, animacji komputerowych i dźwięku, rozbudowany obiektowy język programowania zwany Lingo, setki gotowych skryptów, które można dołączyć do elementów prezentacji, oraz rozbudowane funkcje eksportu i publikowania gotowego produktu.

Wykonaną w nim prezentację można zapisać w postaci pliku wykonywalnego aplikacji w formacie Shockwave umożliwiającym umieszczenie jej na stronie WWW i uruchamianie w przeglądarce internetowej.

Książka "Director MX. Szybki start" przedstawia jedną z najnowszych wersji "okrętu flagowego" firmy Macromedia. Zawiera wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z Directorem i wykorzystania go do tworzenia prezentacji multimedialnych. Opisuje sposoby wykorzystywania plików graficznych i dźwiękowych, tworzenia animacji i skryptów, dostosowania prezentacji do potrzeb osób niepełnosprawnych i publikowania jej w różnych formatach. Każde z zadań przedstawione jest w postaci krótkich punktów opatrzonych ilustracjami.

- Instalacja i uruchomienie Directora

- Korzystanie z interfejsu użytkownika i definiowanie ustawień preferencyjnych

- Import materiałów źródłowych

- Tworzenie wstępnego układu prezentacji w oknie Score

- Techniki animacji

- Optymalizacja prezentacji

- Tworzenie elementów bitmapowych i wektorowych w Directorze

- Łączenie obrazów za pomocą trybów mieszania

- Wykorzystywanie animacji, klipów wideo i plików SWF

- Edycja i formatowanie tekstu

- Dodawanie dźwięku do prezentacji

- Gotowe skrypty -- behawiory

- Podstawowe informacje o języku Lingo

- Publikowanie prezentacji w postaci projektorów i prezentacji Shockwave

- Shockwave 3D -- trójwymiarowa interaktywna animacja w Directorze

- Rozszerzanie możliwości Directora za pomocą modułów Xtra

- Dostosowywanie prezentacji do potrzeb osób niepełnosprawnych


Director MX Szybki start

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.