księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZEclipse podręcznik programisty         HELION          79.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Praca zbiorowa

ISBN: 83-7361-691-8

Ilość stron: 784

Data wydania: 12/2004

Eclipse to nie tylko doskonałe zintegrowane środowisko do tworzenia aplikacji w języku Java. To także platforma do tworzenia i integracji narzędzi programistycznych, umożliwiająca zbudowanie kompletnego warsztatu pracy zarówno dla pojedynczego programisty, jak i dla całego zespołu pracującego nad wspólnym projektem.

Idea środowiska Eclipse została zainicjowana przez giganty rynku IT - firmy, które zdecydowały się na stworzenie uniwersalnego narzędzia, umożliwiającego dostosowanie sposobu pracy z nim do wymagań różnych typów projektów. Eclipse to narzędzie zbudowane w oparciu o potrzeby programistów.

Książka „Eclipse. Przewodnik programisty” opisuje nie tylko środowisko Eclipse i sposoby zastosowania go w codziennej pracy twórcy oprogramowania. Przedstawia również metody rozbudowania go o dodatkowe moduły zwiększające jego możliwości i przydatność do konkretnego zadania.

Autorzy książki, wykorzystując swoje doświadczenie zarówno w stosowaniu, jak i w nauczaniu Eclipse, pokazują, jak można dostosowywać platformę w celu zwiększenia efektywności i wydajności pracy oraz jak unikać najczęściej pojawiających się błędów i problemów.

Dodatkowe ćwiczenia przedstawiają sposoby wykonania najbardziej typowych zadań związanych z obsługą środowiska Eclipse.

Rozdziały:

Część I. Eclipse jako środowisko programistyczne (25)

Rozdział 1. Poznajemy Eclipse (27)

Rozdział 2. Używamy Eclipse (41)

Rozdział 3. Java Development Tools (87)

Rozdział 4. Śledzenie działania aplikacji (133)

Rozdział 5. Eclipse a praca zespołowa (151)

Rozdział 6. Zarządzanie konfiguracją Eclipse (175)

Część II. Rozbudowa Eclipse (191)

Rozdział 7. Architektura Eclipse (193)

Rozdział 8. Podstawy tworzenia pluginów (205)

Rozdział 9. Źródła akcji (227)

Rozdział 10. Biblioteka Standard Widget Toolkit (245)

Rozdział 11. Okna dialogowe i kreatory (269)

Rozdział 12. Widoki (307)

Rozdział 13. Edytory (335)

Rozdział 14. Perspektywy (351)

Rozdział 15. Obsługa zasobów przestrzeni projektów (355)

Rozdział 16. Natura projektu i przekształcanie zasobów (385)

Rozdział 17. Znaczniki zasobów (401)

Rozdział 18. Źródła akcji - uzupełnienie (409)

Rozdział 19. Zaawansowane tworzenie pluginów (425)

Rozdział 20. Tworzenie nowych punktów rozszerzeń - w jaki sposób inni mogą rozbudowywać Twoje pluginy? (433)

Rozdział 21. W razie problemów (451)

Rozdział 22. Tworzenie pakietów (463)

Rozdział 23. Dostarczanie pomocy (487)

Rozdział 24. Współdziałanie z technologiami OLE i ActiveX (501)

Rozdział 25. Współpraca z biblioteką Swing (519)

Rozdział 26. Rozbudowa narzędzi do pisania programów w Javie (529)

Rozdział 27. Tworzenie edytora tekstów przy użyciu komponentu JFace Text (561)

Część III. Ćwiczenia (593)

Rozdział 28. Ćwiczenie 1. Obsługa Eclipse (595)

Rozdział 29. Ćwiczenie 2. Posługiwanie się narzędziami Java Development Tools (619)

Rozdział 30. Ćwiczenie 3. Uruchamianie programów w języku Java (649)

Rozdział 31. Ćwiczenie 4. Eclipse i CVS (665)

Rozdział 32. Ćwiczenie 5. Modyfikacje konfiguracji za pomocą menedżera aktualizacji (691)

Rozdział 33. Ćwiczenie 6. Tworzenie modułów rozszerzeń (703)

Rozdział 34. Ćwiczenie 7. Tworzenie i instalowanie pakietów Eclipse (729)


Eclipse podręcznik programisty

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.