księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZEgzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Training Kit         Microsoft Press          166.95zł   133.56zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka pozwala zdobyć umiejętności potrzebne do zdania egzaminu MCITP 70-462, a także w pracy. Stosując własne tempo można przerobić kolejne lekcje, wyczerpujące każdy temat egzaminu. Wzięte z życia scenariusze przykładowe i zadania pomagają utrwalić zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu czasu nauki.

Zwiększ swój wynik na egzaminie ucząc się, jak:
• Instalować i konfigurować SQL Server 2012 i usługi powiązane
• Zarządzać bazami danych i instancjami: Database Engine, Analysis Services i Reporting Services
• Implementować ustawienia zabezpieczeń, uprawnienia, loginy i role
• Zarządzać danymi, wykonywać migrację, kopie zapasowe i przywracanie danych
• Wdrażać rozwiązania wysokiej dostępności: AlwaysOn, klastry, dublowanie i replikację
• Monitorować i optymalizować SQL Server oraz rozwiązywać problemy dotyczące wydajności

Ten zestaw zawiera:
• Oficjalny podręcznik do samodzielnej nauki.
• Testy ćwiczeniowe z licznymi opcjami dostosowawczymi i planem nauki opartym na uzyskiwanych wynikach.
• Ponad 200 ćwiczeń praktycznych i pytań przeglądowych.
• Scenariusze, ćwiczenia i najlepsze praktyki.
• Przykłady kodu z analizą przypadku.
• Omówienie nowych funkcji wprowadzonych w wersji SQL Server 2012.

Testy próbne:
Oceń swoje umiejętności dzięki praktycznym testom ćwiczeniowym na dołączonym dysku CD. Setki pytań w wielu trybach testowych pozwalają sprawdzić wiedzę na różne sposoby. Dostępne są też szczegółowe objaśnienia zarówno dla poprawnych, jak i błędnych odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupełniania informacji.

O autorach:
Orin Thomas, MVP, MCT, MCITP, jest konsultantem i autorem wielu książek z serii Training Kits. Często publikuje w SQL Server Pro.
Peter Ward, MVP w dziedzinie SQL Server, jest wysoko cenionym konsultantem, wykładowcą i szkoleniowcem obsługującym niektóre z największych instalacji SQL Server w Australii.
Bob Taylor, MCITP, MCA, MCM, jest głównym menedżerem programu w firmie Microsoft i byłym programistą oraz projektantem rozwiązań bazodanowych.

Spis treści:

1 Planowanie i wykonywanie instalacji SQL Server 2012
Lekcja 1: Planowanie instalacji . 2
Lekcja 2: Instalowanie SQL Server i usług powiązanych . 30

2 Konfigurowanie i zarządzanie instancjami SQL Server
Lekcja 1: Konfigurowanie instancji SQL Server . 64
Lekcja 2: Zarządzanie instancjami SQL Server 84

3 Konfigurowanie komponentów SQL Server 2012
Lekcja 1: Konfigurowanie dodatkowych komponentów SQL Server. . 112
Lekcja 2: Zarządzanie i konfigurowanie baz danych 132

4 Migracja, importowanie i eksportowanie
Lekcja 1: Migracja do wersji SQL Server 2012 . 164
Lekcja 2: Importowanie i eksportowanie danych 187

5 Loginy, role i użytkownicy SQL Server
Lekcja 1: Zarządzanie loginami i rolami serwerowymi 206
Lekcja 2: Zarządzanie użytkownikami i rolami bazodanowymi 222

6 Zabezpieczanie SQL Server 2012
Lekcja 1: Zarządzanie uprawnieniami bazy danych 244
Lekcja 2: Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami . 256
Lekcja 3: Inspekcja instancji SQL Server . 266

7 Dublowanie i replikacja
Lekcja 1: Dublowanie baz danych 298
Lekcja 2: Replikacja bazy danych . 320

8 Klastrowanie i AlwaysOn
Lekcja 1: Klastrowanie SQL Server 2012 348
Lekcja 2: Grupy dostępności AlwaysOn . 367

9 Rozwiązywanie problemów w SQL Server 2012
Lekcja 1: Korzystanie z Performance Monitor . 394
Lekcja 2: Korzystanie z SQL Server Profiler 402
Lekcja 3: Monitorowanie SQL Server . 412
Lekcja 4: Korzystanie z modułów zbierających dane . 418
Lekcja 5: Identyfikowanie wąskich gardeł . 426

10 Indeksy i współbieżność
Lekcja 1: Implementacja i utrzymywanie indeksów 440
Lekcja 2: Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących

11 SQL Server Agent, kopie zapasowe i przywracanie
Lekcja 1: Zarządzanie SQL Server Agent 492
Lekcja 2: Strategia konfigurowania i utrzymywania kopii zapasowych . 514
Lekcja 3: Przywracanie baz danych SQL Server 532

12 Przykłady kodu: analizy przypadków
Studium przypadku 1. 553
Studium przypadku 2. 559
Studium przypadku 3. 564
Studium przypadku 4. 570
Odpowiedzi


Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Training Kit

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.