księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZActive Directory Windows Server 2008 Resource kit         Microsoft Press          135.45zł   101.59zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Stan Reimer, Conan Kezema, Mike Mulcare, Byron Wright oraz Microsoft Active Directory Team

ISBN: 978-83-7541-031-0

Ilość stron: 886

Data wydania: 11/2008

Zawiera CD

Rozstrzygające źródło wiedzy o wdrażaniu i obsłudze usług Active Directory.

Przedstawiamy pogłębione i wyczerpujace źródło informacji potrzebnych do zaplanowania, zaimplementowania i zarządzania infrastrukturą usługi Active Directory w systemie windows Server 2008.

Zamieszczone tu wskazówki techniczne pochodzą od tych, którzy najlepiej znają opisywaną technologię - a na dołączonym do książki dysku CD znajduje się wiele przydatnych skryptów, narzędzi i innych źródeł informacji.

Dowiedz się, jak:

• zaplanować logiczną i fizyczną strukturę, stosując najlepsze rozwiązania projektowe
• przeprowadzić instalację, aktualizację, migrację usług katalogowych
• skonfigurować integrację usług Active Directory i systemu DNS
• zarządzać replikacją i rozwiązywać związane z nią problemy
• zautomatyzować i uprościć zarządzanie obiektami
• stosować zasady grupy do administracji środowiskami użytkowników
• skonfigurować funkcje zabezpieczeń domeny i sieci, w tym wbudowane usługi certyfikatów
• monitorować kondycję systemu,
• optymalizować wydajność i niezawodność
• zaplanować procedury stosowane w przypadku awarii oraz wykonywane podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu
• wdrożyć usługi federacyjne wykorzystywane do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
• zdefiniować strategię aktualizacji oprogramowania
• zarządzać zabezpieczeniami w biurach oddziałowych za pomocą kontrolerów domeny tylko do odczytu (RODC)

Na dysku CD:

• 17 skryptów Windows PowerShell™, upraszczających zarządzanie usługami Active Directory
• odsyłacze do narzędzi, informacji technicznych, szczegółowych poradników i innych materiałów
• arkusze, szablony i inne pomoce związane z tematyką omawianą w poszczególnych rozdziałach
• fragmenty pokrewnych książek wydawnictwa Microsoft Press
• w pełni przeszukiwalna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim)

Rozdziały:

Część I. Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory
1. Nowości w usłudze Active Directory dla systemu Windows Server 2008   3
2. Składnik Usługi AD DS    21
3. Usługi AD DS i DNS     67
4. Replikacja usług AD DS    101

Część II. Projektowanie i implementacja usługi Windows Server 2008 Active Directory
5. Projektowanie struktury usług AD Ds   151
6. Instalowanie usług AD DS    229
7. Migracja do usług AD DS   261

Część III. Administracja usługi Windows Server 2008 Active Directory
8. Zabezpieczenia usług AD DS   289
9. Delegowanie administracji usług AD DS    345
10. Zarządzanie obiektami usług Active Directory   381
11. Omówienie zasad grupy   425
12. Zarządzanie pulpitem użytkownika za pomocą zasad grupy  485
13. Korzystanie z zasad grupy do zarządzania zabezpieczeniami   549

Częśc IV. Konserwacja usługi Windows Server 2008 Active Directory
14. Monitorowanie i konserwacja usług Active Directory   595
15. Przywracanie usługi Active Dierctory po awarii   627

Część V. Zarządzanie tożsamościami i dostępem za pomocą usługi Active Directory
16. Usługi AD LDS   665
17. Usługi Active Directory Certificate Services   709
18. Usługi Active Directory Rights Management Services   753
19. Usługi Active Directory Federation Services   795


Active Directory Windows Server 2008 Resource kit

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.