księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBHP 2013 Podręczny zbiór przepisów + płyta CD         C.H. BECK          109.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

„BHP 2013”, to już piąte wydanie popularnego od kilku lat zbioru przepisów dla specjalistów bhp.

W porównaniu do poprzedniego wydania znalazły się tu m.in. nowe:
• wykaz i zasady dokumentowania chorób zawodowych (od 1 sierpnia 2012 r.);
• rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (od 3 sierpnia 2012 r.);
• nowa dokumentacja i zasady uznawania zdarzenia:
- za wypadek przy pracy (od 24 sierpnia 2012 r.),
- za wypadek w drodze do i z pracy (od 7 maja 2012 r.).

W „BHP 2013” znajdą Państwo aktualne teksty ustaw:
• Kodeks pracy (po zmianach od 16 stycznia 2013r.),
• Państwowej Inspekcji Pracy,
• społecznej inspekcji pracy,
• ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ponadto znalazły się tu rozporządzenia dotyczące:
• badań lekarskich pracowników,
• bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
• bhp przy czyszczeniu i malowaniu powierzchni,
• bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych,
• czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz zasad ich pomiarów,
• szkoleń w dziedzinie bhp,
• prac wzbronionych kobietom i młodocianym,
• prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
• profilaktycznych posiłków i napojów,
• ochrony przeciwpożarowej,
• bhp podczas wykonywania robot budowlanych,
• minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn,
• postępowania powypadkowego.

W zbiorze zamieściliśmy także teksty podstawowych dla pracowników służby bhp rozporządzeń w sprawie ogólnych przepisów bhp i służby bhp.

Częścią publikacji jest płyta CD, na której zawarliśmy ok. 400 aktualnych przepisów z zakresu BHP. Na płycie znajdą Państwo też załączniki do rozporządzeń oraz liczne wzory przydatnych dokumentów.


BHP 2013 Podręczny zbiór przepisów + płyta CD

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.