księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZE-FAKTURA 2013 Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT         ODDK          94.50zł   80.33zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Uwaga – rewolucyjna liberalizacja w fakturach elektronicznych 2013
W końcu można praktycznie zredukować koszty fakturowania

Podstawa prawna obowiązku wdrożenia: § 4 nowego Rozporządzenia MF w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – zobowiązuje każdego podatnika do określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur przesyłanych, odbieranych oraz przechowywanych w formie elektronicznej.

Niniejsza książka to gotowy do wykorzystania w Twojej firmie Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT z praktycznymi wskazówkami.

Niezwykle wygodna pomoc do wdrożenia e-fakturowania oraz ustalenia wewnętrznych zasad i odpowiedzialności w konkretnej firmie. Dostosuj wzorzec do swoich potrzeb i wprowadź go do stosowania.

W publikacji znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania takie jak:
• jak określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur przesyłanych, odbieranych oraz przechowywanych w formie elektronicznej?
• jakie wymogi musi spełnić podatnik, aby przesyłać elektroniczne faktury?
• jakie są zasady wystawiania i nowe elementy faktury elektronicznej?
• co oznacza w praktyce nowy wymóg akceptacji faktur elektronicznych przez odbiorcę?
• co z przechowywaniem faktur elektronicznych?

Publikacja wzbogacona o suplement elektroniczny zawierający Regulamin oraz wzory dokumentów w formacie MS Word oraz teksty nowych rozporządzeń fakturowych, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Spis treści:

Wstęp
Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT 2013
• Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT 2013
• Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT 2013

Komentarz
1. Zasady wystawiania faktury elektronicznej
2. Terminy wystawiania faktury elektronicznej
3. Elementy faktury elektronicznej
4. Wymóg akceptacji faktur elektronicznych przez odbiorcę
5. Kontrola biznesowa audytu faktur
5.1. Procedury administracyjne oparte o kontrole biznesowe
5.2. Kwalifikowany (bezpieczny) podpis elektroniczny
5.3. Elektroniczna Wymiana Danych
5.4. Inne metody wykorzystujące technologie informatyczne
6. Zasady przechowywania faktur elektronicznych

Załączniki
Załącznik nr 1. Przykład akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej
Załącznik nr 2. Przykład pisma w sprawie wycofania zgody na fakturowanie elektroniczne
Załącznik nr 3. Wzór informacji o zmianie adresu e-mail dla odbioru faktur elektronicznych


E-FAKTURA 2013 Regulamin wdrożenia, wystawiania, przesyłania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych faktur VAT

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.