księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZ10 przykazań propagandy         Onepress          39.00zł   27.69zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

To jest permanentna agitacja!

Propaganda nie jest dziełem szatana ani czarną magią. Jest raczej czymś w rodzaju „śmieciowego jedzenia” dla umysłu. Osoby, które ją stosują, niczym sprzedawcy hamburgerów wykorzystują fakt, że żyjemy w ciągłym pośpiechu, lubimy łatwe rozwiązania i bywamy zwyczajnie leniwi. Z wielką chęcią wyręczają nas w obowiązku myślenia... Zanim się zorientujemy, wyznajemy już pewne — nie do końca własne — poglądy i opinie.

Ta książka to miecz obosieczny. Z jednej strony pomaga zorganizować antypropagandową ochronę w życiu osobistym i zawodowym, a z drugiej — przeprowadzić skuteczny atak. To niezwykle praktyczna lektura dla myślących osób, które nie chcą dać się złapać w sidła PR-owców. Jeśli chcesz być świadomym konsumentem i dojrzałym użytkownikiem mediów, ta książka będzie dla Ciebie niewyczerpanym źródłem wartościowych wskazówek i przemyśleń na temat jednej z najbardziej dynamicznych sił ery informacyjnej.

Myśl i nie grzesz więcej wybieraniem drogi na mentalne skróty!

Brian Anse Patrick jest profesorem na wydziale komunikacji Uniwersytetu Toledo. Wcześniej zrobił doktorat z badań nad komunikacją na Uniwersytecie Michigan. Jest autorem Rise of the Anti-Media: In-Forming America’s Concealed Weapon Carry Movement oraz The National Rifle Association and the Media: The Motivating Force of Negative Coverage. Jest też znanym amerykańskim ekspertem w dziedzinie kultury posiadania i używania broni palnej, a także specjalistą od historii i technik propagandy.

Spis treści:

Wstęp (7)
Propaganda jako sytuacja (11)
Trzy fale propagandy (14)
Druga fala (16)
Trzecia fala (22)
Wszechobecność propagandy (23)
Prawda, nieprawda, propagandyści i dobro publiczne (27)

Rozdział 1. Przykazanie pierwsze: kontroluj przepływ informacji (33)
Propagandysta jako źródło informacji (34)
Eliminacja (38)
Biurokracja i kontrola informacji (45)
Formaty komunikacji (48)

Rozdział 2. Przykazanie drugie: mów o wartościach i przekonaniach wyznawanych przez odbiorców (53)
Badania i pomiary (62)

Rozdział 3. Przykazanie trzecie: ujednoznaczniaj (67)
Interpretacja znaczenia (69)
Definiowanie i nazywanie (76)
Propaganda połączona z agitacją (78)
Komiksy i kosmologia (81)
Historie i paradygmaty (85)
Scjentyzm i postęp (85)
Obraz, grafika, film i dokuganda (87)

Rozdział 4. Przykazanie czwarte: wykorzystaj presję grupy do kształtowania horyzontalnych przekonań i zachowań odbiorców (95)
Ustawione komisje i pseudodemokracja (107)
Naganiacze i kozy Judasza (110)
Ersatz, wikariusz i grupy wirtualne (110)

Rozdział 5. Przykazanie piąte: penetruj poznawczo (115)
Nowość (117)
Humor (120)
Powtarzanie i prostota (120)
Środki leksykalne (122)
Widoczność/zainteresowanie (127)
Techniki gnostyczne (128)

Rozdział 6. Przykazanie szóste: oddal propagandę od jej źródła (133)
Zespoły eksperckie, fundacje i programy badawcze (140)

Rozdział 7. Przykazanie siódme: dostosuj się do potrzeb i nawyków informacyjnych (143)
Grupy interesów (145)

Rozdział 8. Przykazanie ósme: zaspokajaj potrzeby psychologiczne, duchowe i społeczne (149)
Tożsamość, ego i władza (153)
Konsumpcjonizm (158)
Znaczenie, rutyna i rytuał (160)
Przynależność (162)

Rozdział 9. Przykazanie dziewiąte: personalizuj i dehumanizuj zgodnie z zapotrzebowaniem (165)
Personalizacja pozytywna i negatywna (166)
Użycie dysfemizmów i eufemizmów do personalizacji (169)
Biurokratyczna forma bezosobowa (171)

Rozdział 10. Przykazanie dziesiąte: dozuj prawdę, fakty, logikę i naukę (183)
Zabawa w konsultanta (189)
Subpropaganda i prepropaganda (190)
Biurokratyczna logika, prawda i piękno (193)
Zabawa w ocenianie (195)
Abrakadabra, magiczne myślenie i edukacja kultu cargo (196)

Rozdział 11. Przykazanie jedenaste: pokazuj, że postępujesz etycznie (i nie daj się złapać) (201)
Etyka zabawy w nazywanie (201)
Etos wszechmogącego (207)
Wewnętrzna kolonizacja (212)
Projektowanie etosu otwartości (215)

Dodatek A. Definicje propagandy (221)
Dodatek B. Koszmar wojny (225)
Dodatek C. Ton antyniemieckiej propagandy podczas I wojny światowej (227)
Dodatek D. Jedno jądro Hitlera i inne sukcesy propagandy (229)


10 przykazań propagandy

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.