księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiblia sprzedaży. Wydanie II rozszerzone         Onepress          79.00zł   56.09zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

I powiedział Mistrz handlowcom: „Idźcie i pomóżcie ludziom kupować”.

Wstali zatem i ruszyli w cztery świata strony, aby szukać tych, dzięki którym zadanie swoje wypełnią. Pisali, dzwonili i spotykali się z klientami wszędzie, gdzie możliwość realizacji zadania wyczuwali. Czynili tak, gdyż dane im było zasady, metodyki i techniki skutecznej sprzedaży opanować.

A każdy z nich dzierżył w ręku księgę, którą „Biblią sprzedaży” zowią. I gdy misję swą wypełnili, radowali się wszyscy - handlowcy i klienci. Pięcioksiąg ów służyć radą i pomocą będzie także Tobie, który pierwsze, drugie i kolejne swoje kroki na drodze handlowca stawiasz.

Księga ta nie bez przyczyny zwie się „Biblią”. Znajdziesz w niej oto wszelkie mądrości niezbędne do tego, by stać się handlowcem skutecznym. Księga Wejścia odsłoni przed Tobą prapoczątki handlowania, usystematyzuje Twą wiedzę i obali mity. Księga Przyczyny zmotywuje Cię, ukazując Ci prawdy z dziedziny psychologii, zmieni Twe nastawienie do siebie samego, otoczenia i procesu sprzedaży.

Zagłębiając się w Księgę Metody, opanujesz konkretne techniki i udoskonalisz swój zawodowy warsztat. Księga Drogi mówi, jaki jest dziś i jaki w przyszłości może stać się świat sprzedaży. Ostatnia księga - Księga Pasji - stanie się dla Ciebie niewyczerpanym źródłem inspiracji i motywacji.

Drugie wydanie książki zostało zaktualizowane i uzupełnione na prośbę Czytelników wydania pierwszego oraz wzbogacone o rozdział poświęcony reklamacjom.

Spis treści:

Wstęp do wydania drugiego (9)

KSIĘGA WEJŚCIA

KSIĘGA PRZYCZYNY

CZĘŚĆ I. JAK I DLACZEGO (31)

CZĘŚĆ II. Z DYSTANSU (45)

CZĘŚĆ III. U ŹRÓDEŁ (57)

CZĘŚĆ IV. GŁÓWNY NURT (73)

CZĘŚĆ V. OTWÓRZ OCZY! (145)

CZĘŚĆ VI. PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI (181)

KSIĘGA METODY

CZĘŚĆ I. DLACZEGO LUBIMY KUPOWAĆ I NIE LUBIMY, JAK SIĘ NAM SPRZEDAJE (207)

CZĘŚĆ II. OD CZEGO ZACZĄĆ? (229)

CZĘŚĆ III. WŁAŚCIWE PODEJŚCIE DO SPRZEDAŻY (259)

CZĘŚĆ IV. TELEFON (271)

CZĘŚĆ V. SPOTKANIE HANDLOWE (309)

CZĘŚĆ VI. WZORZEC PYTAŃ PROWADZĄCYCH (WPP) (377)

CZĘŚĆ VII. KLIENT NIEZADOWOLONY... (393)

KSIĘGA DROGI

CZĘŚĆ I. DOKĄD ZMIERZA SPRZEDAŻ? (413)

CZĘŚĆ II. WIELKIE TRENDY (427)

KSIĘGA PASJI


Biblia sprzedaży. Wydanie II rozszerzone

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.