księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór         Onepress          29.90zł   21.23zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Postaw na nowe technologie - sprawdź, jak powinna działać nowoczesna biblioteka.

Od wielu lat zarówno poważne ośrodki naukowe, jak i media zajmujące się badaniami czytelnictwa w Polsce biją na alarm - jako społeczeństwo coraz mniej czytamy, a to niekorzystnie odbija się na ogólnym poziomie inteligencji i kultury. Ta zatrważająca tendencja ma pewnie wiele źródeł, ale jednym z najważniejszych jest zmiana nawyków czytelniczych i głębsze zanurzenie potencjalnych czytelników w świat cyfrowy.

Nowoczesna biblioteka nie może więc pozostawać strukturą analogową. Wręcz przeciwnie, powinna udostępniać swoje zbiory, zwłaszcza te najcenniejsze, w postaci cyfrowej. Jeśli chcesz przekonać się, jak wygląda to w praktyce i jak wypada konfrontacja projektów architektów cyfrowych systemów bibliotecznych z oczekiwaniami użytkowników, ta książka Ci w tym pomoże.

Znajdziesz tu informacje na temat funkcjonowania konkretnych bibliotek cyfrowych oraz tego, jak realizują one swoją podstawową funkcję udostępniania zbiorów. Zobaczysz, jak przebiega proces budowy takiej biblioteki, jacy interesariusze biorą udział w tym procesie i jak to wszystko wpływa na funkcjonalność biblioteki dla użytkownika.

Fundamentalne znaczenie ma tu wskazanie różnych punktów widzenia, zderzenie koncepcji z potrzebami odbiorców, analiza zachowań i przepływu informacji. Każdy, kto chce zrozumieć kluczowe funkcje biblioteki cyfrowej i wykorzystać je w praktyce, powinien najpierw przeczytać tę książkę.

• W jakim celu jest tworzona biblioteka cyfrowa oraz jakie funkcje może ona pełnić?
• Jak przedstawia się organizacja pracy w zespołach bibliotek cyfrowych?
• Jak przebiega proces digitalizacji?
• Kim jest architekt biblioteki cyfrowej i jakie role pełni przy jej tworzeniu?
• Jakie kompetencje powinien mieć architekt biblioteki cyfrowej?
• Jak użytkownicy bibliotek cyfrowych oceniają te biblioteki?
• W jaki sposób użytkownicy korzystają z zasobów bibliotek cyfrowych?
• Jakie są potrzeby oraz zachowania informacyjne użytkownika biblioteki cyfrowej?
• Jakie problemy napotykają użytkownicy bibliotek cyfrowych podczas korzystania ze zbiorów?
• Kim jest użytkownik biblioteki cyfrowej?

Stwórz bibliotekę cyfrową, z której każdy będzie chciał korzystać.

Spis treści:

Rozdział 1. Biblioteki cyfrowe (15)

Rozdział 2. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (45)

Rozdział 3. Architekci bibliotek cyfrowych (71)

Rozdział 4. Użytkownicy bibliotek cyfrowych (97)

Wnioski (131)

Bibliografia (139)

Spis rysunków (149)

Spis wykresów (151)

Spis tabel (153)


Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.