księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZEfektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie         Onepress          39.90zł   28.33zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Jak skutecznie zapanować nad przeciążeniem informacyjnym?

Codziennie pracujemy w informacyjnym i zadaniowym chaosie. Wciąż jesteśmy zasypywani potokiem e-maili, SMS-ów, telefonów, nowych projektów, niecierpiących zwłoki spraw do załatwienia. Nieliczni z nas potrafią udźwignąć to wszystko bez strat dla swojego zdrowia, życia prywatnego i kariery. Reszta cierpi, a niezrealizowane zadania tkwią w naszej pamięci, przytłaczają, zmniejszają efektywność i obniżają kreatywność. Co więcej, stare metody zarządzania czasem nie sprawdzają się w dwudziestym pierwszym wieku.

ESP, czyli Efektywny System Pracy to autorska strategia Macieja Sasina -trenera, coacha i mistrza praktyk NLP. System ten powstał na podstawie osobistego doświadczenia i w związku z pragnieniem przystosowania się do szalonych czasów, w jakich żyjemy. Tworzy go uporządkowany i gotowy do natychmiastowego zastosowania zbiór najlepszych praktyk związanych z efektywnością osobistą, które dotąd rozproszone były w różnych dziedzinach zarządzania.

W tej książce znajdziesz użyteczne wskazówki dotyczące organizacji czasu, przydatne aplikacje i proste pomysły na zarządzanie spływającymi informacjami oraz bieżącymi zadaniami -wszystko w duchu wielokrotnie sprawdzonej metody kaizen i w odpowiedzi na największą bolączkę pracownika XXI wieku: konieczność zoptymalizowania własnej efektywności.

Efektem zbudowania ESP ma być większa satysfakcja z życia osobistego i zawodowego, a czas, który uda się dzięki niemu wygospodarować, możesz wykorzystać tak, jak chcesz. Niekoniecznie na dodatkową pracę.

Spis treści:

Wstęp. Efektywny System Pracy (ESP) (9)

Rozdział 1. Proaktywność, czyli najpierw zadbaj o odpowiednie fundamenty (15)
Proaktywność jako fundament ESP (15)
Proaktywność, czyli uważaj na swoje myśli, bo stają się... Twoim losem (16)
Proaktywność jako przejmowanie odpowiedzialności (18)
Proaktywność jako profilaktyka (18)
Proaktywność jako myślenie o konsekwencjach aktualnych działań w przyszłości (19)
Proaktywność i reaktywność według metaprogramów (19)
Proaktywność jako zarządzanie ryzykiem (20)
"Homeostaza" ryzyka (21)
Prawa Murphy'ego a zarządzanie ryzykiem (22)
Proaktywność według Coveya - siedem nawyków skutecznego działania (22)
Jak rozwijać proaktywność? (26)
Podsumowanie (30)

Rozdział 2. Refleksja i samoświadomość - poznaj samego siebie (37)
Analiza transakcyjna a zarządzanie czasem (40)
Poziomy nierozpoznań wg Schiffa i Mellora (46)
Style pracy według Julie Hay - poganiacze i motywatory (49)
Podejście do czasu według MBTI - racjonalizm vs percepcjonizm (55)
Kiedy praca przejmuje nad nami kontrolę... (61)
Podsumowanie (67)

Rozdział 3. Organizuj Efektywny System Pracy (73)
Zarządzanie informacją w ESP (74)
Z jakich narzędzi zbudowany jest ESP? (76)
ESP w praktyce (77)
5S według kaizen (77)
Najpierw posprzątaj i zidentyfikuj wszystkie ważne sprawy do załatwienia (79)
Usuń z pola widzenia sprawy, które Cię rozpraszają (81)
Zasada Pareto a ESP - sztuka rezygnacji i wyboru (81)
Standaryzacja pracy (82)
Jak zbudować system przypomnień? (84)
Nagradzanie siebie (86)
Podsumowanie (86)

Rozdział 4. Terminy i planowanie - zakotwiczenie przeszłości i przyszłości w teraźniejszości (91)
Badania Philipa Zimbardo i Johna Boyda nad czasem (92)
Określanie misji życiowej (99)
Określanie wizji przyszłości (100)
Praca z celami (102)
Cele niezgodne ze SMART (105)
W drodze do celu - planowanie (107)
Paradoksy w zarządzaniu czasem i planowaniu (112)
Podsumowanie (115)

Rozdział 5. Integracja ESP za pomocą narzędzi IT (121)
Zarządzanie informacjami na urządzeniach elektronicznych (122)
Smartfon (129)
Kalendarz online (131)
Zarządzanie pocztą elektroniczną (134)
Zasady korespondencji mailowej z klientami i nie tylko (139)
Wykorzystanie przeglądarki internetowej (143)
Zarządzanie listami zadań online (144)
Wspólna praca w chmurze nad dokumentami (144)
Telekonferencje (146)
Bezpieczeństwo danych (147)
Podsumowanie (149)

Rozdział 6. Mindfulness - bądź obecny tu i teraz (153)
Rola uwagi w naszym życiu (154)
Mit podzielności uwagi (155)
Potęga teraźniejszości (156)
Zamartwianie się obciąża naszą uwagę (157)
Otwarte sprawy obciążają naszą uwagę (157)
Efekt flow w pracy (158)
Uważność na innych ludzi (159)
Sztuka koncentracji w pracy (160)
Bądź uważny na swoją uwagę (161)
Długość pracy a jej efektywność (162)
Sposoby na lepszą koncentrację uwagi w pracy (162)
Wyostrzenie uwagi a efektywność (163)
Jak to robią sportowcy? (164)
Umysł wolny i umysł szybki (164)
Uważność w podejmowaniu decyzji (165)
Odpoczynek dla uwagi - wyciszanie umysłu (166)
Podsumowanie (167)

Rozdział 7. Elastyczność - bądź gotowy na zmiany (171)
Zmiana, zmiana, zmiana i jeszcze raz zmiana (171)
Podsumowanie (183)

Rozdział 8. Trenuj swoje nawyki (187)
Kształtowanie nawyków przydatnych w budowaniu swojego ESP (187)
Wyrabianie nawyków w praktyce (192)
Podstawowe prawa liczbowe a nawyki (195)
Proces kształtowania się nawyków (196)
Jak rodzą się konsekwencja i samokontrola? (199)
Podsumowanie (211)

Rozdział 9. Otwartość i kreatywność (215)
Otwartość jako umiejętność korzystania ze wsparcia w rozwoju (216)
Edukacja przez internet (219)
Tradycyjne formy rozwoju (221)
Metody pobudzania kreatywności - wychodzenie poza schemat (223)
Podsumowanie (232)

Rozdział 10. Optymalizacja procesów pracy (235)
Kaizen - technika małych kroków w optymalizacji (235)
Sztuka prostoty (238)
Na co tracimy czas? (239)
Optymalizacja procesu podejmowania decyzji o działaniu (240)
Strategie wspierające podejmowanie decyzji (243)
Optymalizacja procesu pracy (247)
Optymalizacja procesu pracy z dokumentami (254)
Optymalizacja procesu uczenia się (255)
Podsumowanie (258)

Rozdział 11. Listy i checklisty jako podstawowe narzędzie ESP (261)
Listy zadań (261)
Checklisty (267)
Podsumowanie (270)

Rozdział 12. Stres pod kontrolą ESP - jak nad nim zapanować? (273)
Jak działa stres? (275)
Zasady radzenia sobie z krótkotrwałym stresem tu i teraz (277)
Diagram świadomości - emocje, myśli, zachowania. Struktura doświadczenia (277)
Wpływanie na emocje (279)
Zapanuj nad oddechem (283)
Wpływanie na procesy myślowe (284)
Wpływanie na zachowania (288)
Zasady radzenia sobie z długofalowym stresem (290)
Sztuka rozmowy i budowania relacji (292)
Zasady odżywiania się - jesteśmy tym, co jemy (295)
Aktywność fizyczna (299)
Sztuka budowania relacji z samym sobą (301)
Podsumowanie (306)


Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.