księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza i planowanie finansowe         Onepress          29.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Edyta Duda-Piechaczek

ISBN: 978-83-246-0431-9

Ilość stron: 152

Data wydania: 08/2007

Prześwietl finanse swojej firmy i opracuj plan ich poprawy. Temu służy ta książka. Znajdziesz w niej najczęściej używane, sprawdzone wskaźniki finansowe wraz z instrukcją ich stosowania. Dowiesz się, jak obliczyć rzeczywiste koszty zaciągania kredytów oraz pozyskiwania kapitału od inwestorów i kontrahentów.

Ocenisz swoje przedsiębiorstwo według powszechnie akceptowanych standardów obowiązujących w świecie finansów. Dowiesz się, jak Twoją firmę postrzegają ci, od których jesteś zależny. Zbadasz wiarygodność finansową swoich partnerów w biznesie.

Sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych - mówią najwięcej tym, którzy dobrze znają analizę finansową. Ta wiedza pomaga przewidywać przyszłość firm na rynku. Ma solidne podstawy naukowe i dzięki książkom takim jak ta nie jest zarezerwowana tylko dla wąskiej grupy ekspertów od finansów.

Rozdziały:

Rozdział 1. Planowanie finansowe (9)

Rozdział 2. Analiza finansowa (43)

Rozdział 3. Sprawozdania finansowe (53)

Rozdział 4. Długoterminowe źródła finansowania (79)

Rozdział 5. Finansowanie krótkoterminowe (105)

Rozdział 6. Forfaiting (123)

Rozdział 7. Koszty pozyskiwania kapitału (129)


Analiza i planowanie finansowe

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.