księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiznesplan w małej firmie Wydanie II zaktualizowane         Onepress          39.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown

ISBN: 978-83-246-1870-5

Ilość stron: 376

Data wydania: 03/2009

Cały dział wiedzy i doświadczenia w jednym tomie
Przygotowanie solidnego i budzącego zaufanie biznesplanu to podstawa sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Będzie on Twoim orężem w walce o kredyt bankowy, kartą przetargową w negocjacjach z inwestorami i sposobem na pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój.

Musi być doskonały w swej formie i treści - odpowiednio napisany, zawierający szczegółowe informacje na tematy dotyczące Twojej działalności i w dodatku mistrzowsko przedstawiony na zewnątrz. Skorzystaj z rad swojego działu wiedzy i doświadczenia - wypłyń na szerokie wody biznesu.

Autorzy ilustrują poruszane tematy czytelnymi przykładami, pochodzącymi z praktyki small biznesu. Drugie wydanie serii zostało uaktualnione zgodnie z bieżącymi realiami rynkowymi i walutowymi oraz obecnym stanem prawnym.

Rozdziały:
Jak korzystać z tego podręcznika (7)
Dlaczego przygotowanie biznesplanu jest takie istotne? (13)
Oczekiwania podmiotów finansujących (17)

I. Wcześniejsze działania i stan obecny (29)
1. Zamierzenia i cele firmy (29)
2. Opis przedsięwzięcia (38)
3. Opis Twoich produktów i/lub usług (57)

II. Badania rynku (79)
Wprowadzenie (79)
4. Klienci (81)
5. Konkurencja (96)
6. Plan badań rynkowych (109)

III. Strategia budowania przewagi konkurencyjnej (127)
Wprowadzenie (127)
7. Ustalanie ceny (138)
8. Reklama i promocja (146)
9. Lokalizacja i dystrybucja (161)

IV. Działania (179)
10. Plan działań (179)

V. Prognozowanie wyników (195)
Wprowadzenie (195)
11. Prognoza sprzedaży (195)
12. Bilans prognostyczny (204)
13. Prognostyczny rachunek zysków i strat (222)
14. Prognostyczny rachunek przepływów pieniężnych (233)
15. Analiza progu rentowności (244)
16. Wymagania dotyczące finansowania (257)

VI. Kontrola nad firmą (271)
Wprowadzenie (271)
17. Controlling finansowy (272)
18. Kontrola sprzedaży i działań marketingowych (282)
19. Inne systemy kontroli (285)

VII. Pisanie i prezentacja biznesplanu (287)
20. Pisanie i prezentacja biznesplanu (287)

A: Źródła informacji przydatnych w badaniach rynkowych (299)
Badania gabinetowe (299)
Badania terenowe (312)
Adresy (314)

B: Źródła finansowania nowych i małych firm (317)
Sektor publiczny - dotacje (317)
Sektor publiczny - pożyczki i kredyty (320)
Zadłużenie (349)
Kapitał własny (351)
Konkursy (360)
Przydatne adresy WWW (360)


Biznesplan w małej firmie Wydanie II zaktualizowane

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.