księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAssessment/Development Center Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy         Onepress          49.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl Właściwy pracownik na właściwym miejscu.

Kapitałem każdej firmy są przede wszystkim jej pracownicy. Banał? Tak! Prawda? Zawsze i wszędzie! Fakty są takie, że żadna firma nie będzie dobrze funkcjonować, jeśli nie zatrudnia kompetentnych ludzi. Kompetentnych, czyli takich, których umiejętności, wiedza i postawa w powierzonym obszarze pozwalają na efektywne wykonywanie pracy na danym stanowisku. Do zadań działu HR i osób rekrutujących kandydatów do pracy należy ocena tego, czy kompetencje konkretnego kandydata są właściwe w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje, oraz tego, czy dotychczasowy pracownik sprawdza się w zakresie zadań, jakie mu wyznaczono.

Metoda Assessment/Development Center (w skrócie AC/DC) pozwala na obiektywną ocenę kompetencji, czyli poziomu wiedzy, umiejętności i postaw pracowników oraz kandydatów do pracy. AC/DC to w uproszczeniu zestaw testów, rozmów, symulacji i ćwiczeń zaprojektowanych w ten sposób, aby sprawdzić, jak dana osoba poradzi sobie w określonej roli zawodowej. Dobrze przygotowany i rzetelny AC/DC pozwala przewidzieć potencjalny sukces aplikanta na danym stanowisku oraz minimalizuje ryzyko podjęcia złych decyzji związanych z zatrudnianiem lub awansowaniem kluczowych pracowników.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie do metody AC/DC (11)

Rozdział 2. Kompetencje jako główne kryterium oceny w procesie AC/DC (21)

Rozdział 3. Narzędzia stosowane podczas sesji AC/DC (47)

Rozdział 4. Przygotowanie sesji AC/DC (75)

Rozdział 5. Integracja wyników po sesji AC/DC (93)

Rozdział 6. Warsztat asesora (103)

Rozdział 7. Przygotowanie raportów (111)

Rozdział 8. Informacja zwrotna jako podsumowanie procesu oceny i narzędzie rozwoju (121)

Rozdział 9. Wewnątrzorganizacyjne aspekty przeprowadzania sesji AC/DC (137)

Załączniki (145)


Assessment/Development Center Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.