księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDoktryna jakości Rzecz o skutecznym zarządzaniu         Onepress          59.00zł   41.89zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Nowa filozofia zarządzania.

Moja książka jest efektem doświadczeń, jakie nabywałem w latach 1990 – 2010, wdrażając zarządzanie jakością (TQM) w mojej rodzinnej firmie, a także ucząc tej metody w innych firmach i na uczelniach wyższych, co zresztą czynię do dziś. Pierwsze wykłady z TQM prowadziłem dla pracowników firmy A.Blikle, a notatki do tych wykładów stanowiły zaczątki Doktryny jakości.

Początki oczywiście nie były łatwe. Wiedza konieczna do zarządzania zgodnie z TQM nie jest technicznie trudna, ale jej zaakceptowanie bywa trudne emocjonalnie. Bywa trudne, bo zaraz na samym początku trzeba porzucić wiele przekonań, do których jesteśmy przyzwyczajani niemal od dziecka: że nagrody motywują, że współzawodnictwo jest twórcze, że struktura zarządcza firmy musi być hierarchiczna… Nie było więc łatwo, ale było nadzwyczaj ciekawie, bo czasy pionierskie z zasady charakteryzują się wysokim poziomem zaangażowania. Pamiętam, jak nasz pierwszy nauczyciel TQM, Jim Murray, wyraził zdumienie, że moi pracownicy zgodzili się poświęcić na szkolenie dni wolne od pracy. „W Anglii to by nie było możliwe” - powiedział.

Oczywiście na naukach Jima się nie skończyło. Dzięki niemu zacząłem jeździć do Anglii na coroczne konferencje Brytyjskiego Towarzystwa im. Deminga (twórcy TQM), a zdobywaną tam (również za pośrednictwem wielu znakomitych książek) wiedzę niezwłocznie przekazywałem moim pracownikom prowadząc dla nich wykłady. Materiały do książki rosły, a na wykłady zaczęli przychodzić słuchacze spoza firmy. I tak narodziło się moje konwersatorium z TQM, które prowadzę od roku 1997 raz w miesiącu od października do czerwca.

Andrzej Jacek Blikle - profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990 – 2010 kierował firmą A.Blikle rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie i 8 w sieci franchisingu poza Warszawą. Dziś jest członkiem jej rady nadzorczej.

Spis treści:

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE (23)

Rozdział 1. Wstęp (25)

Rozdział 2. Zarys doktryny jakości (37)

CZĘŚĆ II. PRZYWÓDZTWO (89)

Rozdział 3. Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo? (91)

Rozdział 4. Rodzaje i źródła motywacji (99)

Rozdział 5. Przemoc (115)

Rozdział 6. Partnerstwo (165)

Rozdział 7. Zarządzanie bez budżetu (201)

Rozdział 8. System wynagrodzeń (213)

Rozdział 9. Strach przed mówieniem prawdy (223)

CZĘŚĆ III. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (245)

Rozdział 10. Inteligencja emocjonalna (247)

Rozdział 11. Budowanie relacji (257)

Rozdział 12. Trudne rozmowy (279)

CZĘŚĆ IV. ZROZUMIEĆ GŁOS PROCESU LOSOWEGO (299)

Rozdział 13. O procesach losowych ogólnie (301)

Rozdział 14. Głos procesu (309)

Rozdział 15. Głos klienta (325)

Rozdział 16. Odkrywanie ukrytych zaburzeń (333)

CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE PROCESOWE (341)

Rozdział 17. Dwa modele organizacji przedsiębiorstw (343)

Rozdział 18. Procesy w przedsiębiorstwie (347)

Rozdział 19. Zarządzanie procesowe (385)

Rozdział 20. Księga standardów (401)

CZĘŚĆ VI. KOŁA JAKOŚCI (419)

Rozdział 21. Tworzenie i organizacja kół jakości (421)

Rozdział 22. Narzędzia pracy kół jakości (445)

CZĘŚĆ VII. NOWA EPOKA W ZARZĄDZANIU (473)

Rozdział 23. Firma XXI wieku (475)

Rozdział 24. Droga do TQM (505)

Wskazówki bibliograficzne (521)

Spisy (527)


Doktryna jakości Rzecz o skutecznym zarządzaniu

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.