księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCentra doskonałości w zarządzaniu projektami         PROED          59.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Dennis Bolles

ISBN: 978-83-922426-2-8

Ilość stron: 230

Data wydania: 11/2007

Książka niniejsza przedstawia rzeczową argumentację za tworzeniem „bazy” zarządzania projektami, na najwyższych poziomach struktury organizacyjnej. Dennis Bolles przytacza argumenty dowodzące, że takie umiejscowienie ma zasadnicze (wręcz krytyczne) znaczenie dla owocnego przyjęcia strategii zarządzania projektami, jako ogólnoorganizacyjnego rozwiązania biznesowego, decydującego o zdolności przedsiębiorstwa do zdobycia pozycji na światowych rynkach.

Autor wskazuje też, iż biura zarządzania projektami można znaleźć na różnych szczeblach organizacji, a występują one pod różnymi nazwami, w tym: CPMO (Corporate Project/Program Management Office), PMCoE (Project Management Center of Excellence), PMO (Project Management Office), PSO (Project Support Office) czy PO (Project Office).

Treść książki "Centra doskonałości w zarządzaniu projektami" koncentruje się głównie na PMCoE, co wynika głównie stąd, iż w swojej koncepcji budowa takiej komórki jest posunięciem o znaczeniu strategicznym oraz w dużym stopniu zbieżnym z założeniami CPMO. Głównym punktem zainteresowania PMCoE jest strategiczne planowanie prognostyczne oraz ustanawianie standardów korporacyjnych, które wyznaczają typowe metodologie zarządzania: procesy, narzędzia, szablony, metody szkolenia i treningu, a także kompetencje
w zakresie zarządzania projektami.

Dennis Bolles opowiada się za koncepcją, według której zarządzanie projektami powinno obejmować całą organizację, co z kolei uzasadnia potrzebę utworzenia PMCoE na wysokim szczeblu struktury organizacyjnej. Dzięki temu bowiem polityka zarządzania projektami nabiera odpowiedniego prestiżu i staje się wystarczająco zauważalna, by zostać wdrożoną w praktyce.

Oznacza to, że polityka ta musi obejmować wszystkie, bez wyjątku, projekty realizowane w przedsiębiorstwie, od klasycznych przedsięwzięć kapitałowych oraz IT, po akcje marketingowe, wprowadzanie usprawnień, osiąganie celów operacyjnych oraz zmiany wprowadzane w organizacji. Poprawne ulokowanie PMCoE w strukturze może stanowić czynnik kluczowy dla efektywności realizacji projektów, bez względu na ich naturę.

Rozdziały:

Część I. Tworzenie PMCoE

1. Wprowadzenie     17

2. Rozpoczęcie realizacji projektu PMCoE    31

3. Tworzenie i uaktualnianie portfela projektów    43

4. Kluczowe elementy metodologii     63

5. Szkolenie i trening: Kluczowe czynniki procesu   75

6. Do biegu, gotowi, start!     81

7. Dojrzałość wymaga czasu   85

Część II. Przewodnik po metodyce zarządzania projektami

8. Wprowadzenie do metodologii   97

9. Autoryzacja projektu    105

10. Inicjacja projektu    109

11. Planowanie projektu   113

12. Realizacja projektu   117

13. Zamknięcie projektu    125

14. Szkolenie i trening   131

Dodatki:

A. Narzędzia PMCoE   153

B. Lista standardowych szablonów   173


Centra doskonałości w zarządzaniu projektami

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.