księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAdministrowanie Oracle Enterprise Manager 12c Poradnik praktyczny         Promise          69.30zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Oracle Enterprise Manager to wszechstronne i kompleksowe narzędzie dla każdego administratora, z którego konsoli możemy zarządzać i monitorować wszystkie warstwy infrastruktury przedsiębiorstwa, takie jak pamięci masowe, serwery, systemy operacyjne, oprogramowanie pośrednie i inne.

Prezentowana książka, Oracle Enterprise Manager 12c Poradnik administratora, daje administratorom dobry start przy implementacji OEM w ich organizacjach, dzięki wprowadzeniu czytelników przez wszystkie aspekty instalacji, aktualizacji, konfiguracji i monitorowania serwerów, baz danych oraz komponentów oprogramowania Oracle Fusion Middleware.

Są tu przepisy dotyczące tworzenia i klonowania baz danych, tworzenia szablonów oraz konfigurowania Oracle Business Intelligence, Oracle Golden Gate, Oracle Business Intelligence Publisher i Oracle Weblogic. W książce omówiono również monitorowanie baz danych za pomocą Active Session History Analytics, Compare Automatic Database Diagnostics Monitor (ADDM), Real Time ADDM i Compare Period Reports.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
Książka przeznaczona jest dla administratorów baz danych Oracle, oprogramowania pośredniego, systemu i infrastruktury. Wymaga podstawowej znajomości Oracle Enterprise Manager, a także swobodnego posługiwania się poleceniami systemu operacyjnego Unix.

Czego nauczymy się z tej książki?
• Instalacji OEM 12c z wykorzystaniem różnych opcji
• Aktualizacji naszej instalacji przy użyciu różnych podejść
• Konfiguracji automatycznego wyszukiwania, dodawania elementów docelowych hostów i nie hostów, bibliotek oprogramowania, grup administracyjnych oraz zestawów szablonów
• Zarządzania bazami danych i ich wydajnością za pomocą ASH Analytics, Real time ADDM, Compare Period ADDM
• Konfiguracji Oracle Business Intelligence
• Integracji i tworzenia przykładowych raportów w BI Publisher
• Zarządzania i monitorowania Oracle Golden Gate
• Poznawania i zarządzania Oracle Weblogic
• Ustawienia zależności i wydajności aplikacji (ADP Application Dependancy & Performance ), menedżera diagnostyki (JVM Diagnostics, JVMD) oraz agentów
• Zarządzanie incydentami i problemami za pomocą iPhone

Ponad 50 praktycznych przepisów instalacji, konfi gurowania i monitorowania rozwiązania Oracle za pomocą Oracle Enterprise Manager.

Spis treści:

Rozdział 1. Wymagania instalacji OEM 12c
1.1 Tworzenie grup i użytkowników systemu operacyjnego . 8
1.2 Sprawdzanie wymagań sprzętowych . 9
1.3 Sprawdzanie wymagań systemu operacyjnego 10
1.4 Sprawdzanie wymagań dotyczących pakietu, parametrów jądra i biblioteki . 13
1.5 Spełnianie wymagań pliku hosta . 16
1.6 Instalowanie oprogramowania RDBMS Oracle 11gR2 dla bazy danych repozytorium OEM . 17
1.7 Tworzenie bazy danych repozytorium OEM 29
1.8 Określanie konfi guracji odbiornika i nazwy lokalnej usługi sieciowej 35
1.9 Spełnianie wymagań bazy danych repozytorium OEM . 37

Rozdział 2. Instalacja OEM 12c
2.1 Instalacja Enterprise Manager System za pomocą opcji Simple 41
2.2 Instalacja Enterprise Manager System za pomocą opcji Advanced 48
2.3 Opis zaawansowanych opcji instalatora . 55
2.4 Instalacja Oracle Management Agent za pomocą pliku RPM. 57
2.5 Instalowanie Oracle Management Agent za pomocą skryptu agentDeploy.sh 64

Rozdział 3. Uaktualnianie do OEM 12c
3.1 Wykonywanie wstępnych zadań przed uaktualnieniem . 70
3.2 Uaktualnianie metodą jednosystemową (na tym samym hoście) 75
3.3 Uaktualnienie metodą dwusystemową (na innym hoście) . 92

Rozdział 4. Konfi guracja OEM 12c
4.1 Wymagania wstępne konfi guracji automatycznego wykrywania . 114
4.2 Konfi gurowanie automatycznego wykrywania niezarządzanych hostów za pomocą IP Scan . 118
4.3 Konfi gurowanie automatycznego wykrywania obiektów docelowych na zarządzanych hostach 124
4.4 Wyszukiwanie i podwyższanie poziomu znalezionych obiektów docelowych . 127
4.5 Ręczne dodawanie docelowych obiektów hostów . 132
4.6 Ręczne dodawanie obiektów docelowych niebędących hostami . 136
4.7 Konfi gurowanie grup administracyjnych . 140
4.8 Tworzenie zbiorów szablonów i powiązanie ich z grupami administracyjnymi 149
4.9 Konfi gurowanie biblioteki oprogramowania 157

Rozdział 5. Zarządzanie bazą danych Oracle za pomocą OEM 12c
5.1 Konfi gurowanie obiektu docelowego bazy danych 162
5.2 Tworzenie bazy danych z pojedynczą instancją . 165
5.3 Klonowanie bazy danych z jedną instancją . 173
5.4 Tworzenie szablonów baz danych 179
5.5 Przesyłanie szablonów bazy danych do biblioteki oprogramowania 183
5.6 Tworzenie klonu bazy danych Oracle ze strony domowej źródła . 186
5.7 Dostarczanie oprogramowania bazy danych Oracle . 189
5.8 Usuwanie obiektu docelowego bazy danych . 194

Rozdział 6. Zarządzanie wydajnością bazy danych przy użyciu OEM 12c
6.1 Korzystanie z analizy Active Session History 198
6.2 Korzystanie z funkcji czasu rzeczywistego ADDM (Automatic Database Diagnostics Monitor) 202
6.3 Korzystanie z funkcji porównania okresów ADDM (Automatic Database Diagnostics Monitor) . 205
6.4 Raport porównania okresów (CPR) . 208

Rozdział 7. Zarządzanie oprogramowaniem pośredniczącym przy użyciu OEM 12c
7.1 Zarządzanie Oracle Business Intelligence . 212
7.2 Integrowanie BI Publisher z Enterprise Manager 12c . 217
7.3 Tworzenie przykładowych raportów w BI Publisher 225
7.4 Implementowanie modelu zabezpieczeń BI Publisher . 233
7.5 Zarządzanie i monitorowanie Oracle GoldenGate 239
7.6 Instalowanie Application Dependency and Performance (ADP) Manager w Cloud Control 255
7.7 Instalowanie menedżera JVM Diagnostics (JVMD) Manager w Cloud Control 261
7.8 Wykrywanie obiektu Weblogic Server i zarządzanie nim . 265
7.9 Wdrażanie agentów ADP na węzłach obiektów docelowych Weblogic . 271
7.10 Wdrażanie agentów JVMD na węzłach obiektów docelowych Weblogic 276

Rozdział 8. Zarządzanie incydentami przez urządzenie mobilne
8.1 Instalacja OEM12c na urządzeniu mobilnym 282
8.2 Korzystanie z zarządzania incydentami na urządzeniu mobilnym . 284
8.3 Korzystanie z zarządzania problemami na urządzeniu mobilnym


Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c Poradnik praktyczny

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.