księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAndroid Poradnik programisty 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji         Promise          79.80zł   67.83zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Zbiór gotowych do użycia, unikatowych przepisów.

Ten, obejmujący wiele wersji systemu Android aż do wersji Android 4.1, wyczerpujący zbiór to zestaw obowiązkowy dla zarówno zaawansowanych, jak i początkujących programistów. Każdy rozdział zawiera rozmaite przepisy i wskazówki, które rozwiązują typowe, codzienne wyzwania. Każdy przepis zawiera omówienie problemu i propo-nowane rozwiązania wraz z dostosowywalnym, samodzielnym plikiem projektu ilustrującym jego zastosowanie.

Oto kilka pomocnych przepisów, które znajdziesz w książce Android – poradnik programisty:
• Podstawy systemu Android
• Programowe rejestrowanie odbiorników komunikatów, samoczynne uruchamianie aplikacji podczas rozruchu, wywoływanie wbudowanych aplikacji, umożliwianie wywoływania aplikacji przez inne elementy
• Interfejs użytkownika, widoki i listy
• Implementacja systemu oceniania, ładowanie zawartości z folderu Assets, wyświetlanie menu kontekstowych, okien dialogowych, stronicowanie treści, dostosowywanie widoku listy, animowanie i zmienianie obrazów za pomocą ImageSwitcher
• Telefonia, wiadomości i sieć
• Blokowanie połączeń wychodzących, automatyczne odpowiadanie, odczytywanie numeru telefonu, IMEI i identyfikatora SIM, monitoring wysyłanych wiadomości SMS, przechwytywanie przychodzących wiadomości, odczytywanie usług Web XML, tworzenie serwera i klienta gniazd, obsługa Bluetooth, wyszukiwanie adresu poprzez odwrotne geokodowanie i vice versa
• Usługi oparte na lokalizacji
• Ustalanie położenia geograficznego poprzez GPS lub triangulację sieci komórkowej, rejestrowanie położenia, wykonywanie zdjęć, włączanie lampy błyskowej, odczytywanie kodów paskowych
• Przechowywanie danych
• Zapisywanie i ładowanie preferencji, tworzenie ekranu preferencji, zapisywanie plików w różnych lokalizacjach, dołączanie plików do projektu

Wei-Meng Lee jest założycielem firmy Developer Learning Solutions, zajmującej się praktycznymi szkoleniami w zakresie najnowszych technologii firm Microsoft i Apple. Jest autorem wielu publikacji online oraz książek Beginning Android 4 Application Development i Beginning iOS 5 Application Development.

wrox.com

Forum programistów
Dołącz do naszego forum Programmer to Programmer, aby zadać pytania dotyczące tej książki (i nie tylko), podyskutować na najbardziej gorące tematy branżowe i poznać kolegów-programistów z całego świata.

Kod do pobrania
Wykorzystaj przykładowy kod do tej książki, jak również przykłady z wielu innych publikacji – wszystkie gotowe do użycia.

Spis treści:

1 Podstawy systemu Android 1
Przepis 1.1 Łączenie działań1
Przepis 1.2 Przekazywanie danych między działaniami5
Przepis 1.3 Przekazywanie obiektów pomiędzy działaniami12
Przepis 1.4 Wysyłanie i odbieranie komunikatów14
Przepis 1.5 Przypisywanie priorytetów odbiornikom komunikatów    19
Przepis 1.6 Automatyczne uruchamianie aplikacji w czasie rozruchu22
Przepis 1.7 Wywoływanie wbudowanych aplikacji    24
Przepis 1.8 Tworzenie aplikacji, która może być wywoływana przez inne aplikacje    34

2 Stosowanie widoków do projektowania interfejsu użytkownika 41
Przepis 2.1 Stosowanie przycisków    42
Przepis 2.2 Stosowanie przycisków z obrazami46
Przepis 2.3 Stosowanie przycisków radiowych49
Przepis 2.4 Stosowanie pól wyboru52
Przepis 2.5 Implementowanie systemu klasyfi kacji w formie gwiazdek55
Przepis 2.6 Stosowanie AutoComplete TextView58
Przepis 2.7 Wyświetlanie stron sieci Web    60
Przepis 2.8 Stosowanie widoku TimePicker    66
Przepis 2.9 Stosowanie widoku Date Picker    68
Przepis 2.10 Stosowanie LinearLayout do pozycjonowania widoków    70
Przepis 2.11 Stosowanie RelativeLayout do pozycjonowania widoku    76
Przepis 2.12 Stosowanie FrameLayout do pozycjonowania widoku    78
Przepis 2.13 Stosowanie TableLayout do pozycjonowania widoku82
Przepis 2.14 Zastosowanie widoku ScrollView    84
Przepis 2.15 Wyświetlanie treści i opcji menu88
Przepis 2.16 Wyświetlanie okien dialogowych96
Przepis 2.17 Implementowanie stronicowania    104

3 Wyświetlanie list elementów i obrazów 111
Przepis 3.1 Wyświetlanie listy elementów za pomocą ListView112
Przepis 3.2 Dostosowywanie widoku ListView    114
Przepis 3.3 Wyświetlanie wielu widoków ListView    117
Przepis 3.4 Tworzenie niestandardowych widoków ListViews    120
Przepis 3.5 Dalsze dostosowywanie wierszy za pomocą dodatkowych widoków TextView124
Przepis 3.6 Wyświetlanie listy elementów za pomocą widoku SpinnerView    132
Przepis 3.7 Wyświetlanie listy obrazów135
Przepis 3.8 Animowanie zmian obrazów przy użyciu ImageSwitcher    140
Przepis 3.9 Wyświetlanie obrazów za pomocą GridView145
Przepis 3.10 Budowanie interfejsu Master-Detail148

4 Telefonia 157
Przepis 4.1 Połączenie telefoniczne z aplikacji157
Przepis 4.2 Monitorowanie stanu telefonu    159
Przepis 4.3 Monitorowanie w tle stanu telefonu162
Przepis 4.4 Blokowanie połączeń wychodzących    165
Przepis 4.5 Automatyczna odpowiedź na przychodzące połączenie    167
Przepis 4.6 Przełączenie na tryb samolotowy    170
Przepis 4.7 Pobieranie numeru telefonu, IMEI i identyfi katora karty SIM172
Przepis 4.8 Włączanie karty Bluetooth174
Przepis 4.9 Wyświetlanie rejestru połączeń180

5 Obsługa wiadomości 183
Przepis 5.1 Wysyłanie wiadomości SMS za pomocą wbudowanej
aplikacji Wiadomości    183
Przepis 5.2 Programowe wysyłanie komunikatów SMS w aplikacji systemu Android    186
Przepis 5.3 Programowe monitorowanie stanu wysłanych wiadomości    188
Przepis 5.4 Monitorowanie wychodzących wiadomości SMS192
Przepis 5.5 Przechwytywanie przychodzących wiadomości SMS    196

6 Programowanie w sieci 199
Przepis 6.1 Łączenie z serwerami za pomocą HTTP GET    199
Przepis 6.2 Łączenie z serwerami za pomocą POST HTTP203
Przepis 6.3 Ładowanie danych binarnych za pomocą HTTP    206
Przepis 6.4 Korzystanie z usług Web XML    208
Przepis 6.5 Korzystanie z usług Web JSON    212
Przepis 6.6 Pobieranie adresu IP urządzenia    219
Przepis 6.7 Tworzenie serwera gniazda221
Przepis 6.8 Tworzenie klienta gniazda    227
Przepis 6.9 Sprawdzanie dostępności Bluetooth231
Przepis 6.10 Monitorowanie stanu Bluetooth234
Przepis 6.11 Tworzenie aplikacji czatu w Bluetooth236

7 Korzystanie z Google Maps 253
Przepis 7.1 Wyświetlanie Google Maps254
Przepis 7.2 Powiększanie i pomniejszanie Google Maps    260
Przepis 7.3 Zmiana trybu mapy    263
Przepis 7.4 Nawigacja na mapie do konkretnej lokalizacji    266
Przepis 7.5 Dodawanie znaczników do mapy    268
Przepis 7.6 Znajdowanie przyjaznego adresu za pomocą odwrotnego geokodowania i odwrotnie    278
Przepis 7.7 Reakcja na zmianę rozmiarów i przesuwanie286

8 Usługi danych oparte na położeniu 291
Przepis 8.1 Uzyskiwanie położenia geografi cznego za pomocą GPS, Wi-Fi lub sieci komórkowych292
Przepis 8.2 Wybieranie najlepszego dostawcy lokalizacji296
Przepis 8.3 Monitorowanie położenia    300
Przepis 8.4 Zastosowanie BroadcastReceiver do uzyskiwania lokalizacji302
Przepis 8.5 Rejestracja danych lokalizacji305

9 Uzyskiwanie dostępu do sprzętu 313
Przepis 9.1 Przechwytywanie obrazów z aparatu    313
Przepis 9.2 Wykrywanie obecności funkcji sprzętowych317
Przepis 9.3 Sprawdzanie stanu sieci    319
Przepis 9.4 Włączanie i wyłączanie GPS    321
Przepis 9.5 Programowe przechwytywanie przycisków sprzętowych    323
Przepis 9.6 Włączanie lampy błyskowej327
Przepis 9.7 Pobieranie kodów kreskowych    333

10 Przechowywanie danych 339
Przepis 10.1 Zapisywanie i ładowanie preferencji użytkownika    340
Przepis 10.2 Tworzenie ekranu preferencji342
Przepis 10.3 Zapisywanie plików w katalogu danych    348
Przepis 10.4 Zapisywanie plików w katalogu pamięci podręcznej    353
Przepis 10.5 Zapisywanie plików w pamięci zewnętrznej    355
Przepis 10.6 Dołączanie plików do projektu    360
Przepis 10.7 Programowe tworzenie i używanie baz danych SQLite    362
Przepis 10.8 Wstępne tworzenie baz danych SQLite.    368

11 Wdrażanie aplikacji systemu Android 373
Przepis 11.1 Lokalizacja naszej aplikacji374
Przepis 11.2 Eksportowanie aplikacji jako pliku APK379
Przepis 11.3 Wdrażanie swojej aplikacji za pomocą poczty e-mail    382
Przepis 11.4 Wdrażanie naszej aplikacji za pośrednictwem sieci Web384
Przepis 11.5 Wdrażanie aplikacji z karty SD    386
Przepis 11.6 Określenie miejsca zainstalowania aplikacji    388


Android Poradnik programisty 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.