księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDrony dla początkujących. Konstrukcja i dostosowanie własnego quadcoptera         Promise          35.70zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Chciałbyś zbudować coś, co potrafi latać? Co sądzisz o latającym robocie?

Z tej książki dowiesz się, jak działają drony, jak rozwiązać niektóre inżynierskie wyzwania związane z ich konstruowaniem i jak zbudować swój własny czterowirnikowy śmigłowiec, którego można modyfikować, dostosowywać i - oczywiście - latać nim.

Twój dron stanie się twoimi oczami na niebie i w miejscach, do których człowiek nigdy nie zdoła zajrzeć - mniejszy może więcej!

Spis treści:

1 Wstęp 
Kilka defi nicji             1
Dla kogo jest ta książka?        2
Społeczność użytkowników dronów  2
Krótka historia lotów autonomicznych   3
Sterowany radiowo model samolotu             3
Nadejście mikrochipów      4
Technologia dronów          4
Wprowadzenie systemu GPS      5
Internet             5
Smartfon             6
Mały kontroler lotu – autopilot  6
Zasady lotu7
Siła ciężkości/grawitacja      7
Siła nośna            7
Siła oporu            8
Siła ciągu 8
Manewrowanie lotem: ruchy statku powietrznego
odwzorowane na drążku        9
Przepustnica           10
Odchylenie/sterowanie     11
Pochylenie            11
Przechylenie           12

2 Kadłub 
Czym jest kadłub?             15
Ciągi wektorowane       15
Projekty statków powietrznych  16
Materiały 18
Utrzymanie równowagi        18
Budowanie kadłuba Little Dipper   19
iv Make: Drony dla początkujących
Alternatywne opcje ram         20
Instrukcje budowania krok po kroku   21
Krok 1: instalacja separatorów    22
Krok 2: kończenie składania ramy brudnej             24
Krok 3: składanie ramy czystej     29
Krok 4: łączenie dwóch podram ze sobą34

3 Układ napędowy 
Śmigła  37
Kierunek             37
Rozmiar i skok          38
Wyważanie śmigieł       40
Silniki     42
Rozmiary 42
Wartość kV42
Łączenie z właściwymi śmigłami    43
Całkowita siła nośna           44
Elektroniczne kontrolery prędkości44
Bateria lotnicza            45
Instrukcje budowania krok po kroku   47
Krok 1: montaż płyty dystrybucji mocy (PDB)           48
Krok 2: lutowanie złączy typu bullet  50
Krok 3: montaż kontrolerów prędkości            58
Krok 4: lutowanie źródła zasilania61
Krok 5: montaż silników bezszczotkowych            66
Krok 6: podłączanie silników bezszczotkowych        69
Krok 7: sprzątanie           70
Podsumowanie           70

4 Kontroler lotu 
Co to jest kontroler lotu?       71
Rozwiązania otwarte a zamknięte   71
Czujniki 72
Charakterystyki lotu       73
Oprogramowanie towarzyszące    74
Instrukcje budowania krok po kroku   75
Krok 1: montaż kontrolera lotu 75
Krok 2: przyłączanie kabli do wyjścia kontrolera lotu       77
Krok 3: łączenie dwóch podram ze sobą80
Podsumowanie           81

5 GPS, kompas i monitor baterii 
GPS      83
Tryby lotu84
Kompas   86
Monitor baterii           87
Instrukcje budowania krok po kroku   88
Krok 1: montaż bloku GPS    88
Krok 2: łączenie GPS i kompasu z APM            89
Krok 3: instalacja monitora baterii   93
Podsumowanie           96

6 Nadajnik 
Co to jest nadajnik?            97
Najczęstsze pasma częstotliwości   98
Różne tryby na całym świecie    98
Modulacja PWM a PPM         98
Instrukcje budowania krok po kroku             100
Krok 1: rozpoznawanie potrzeb  100
Krok 2: montowanie odbiornika101
Krok 3: podłączanie odbiornika  102

7 Radia telemetryczne  
Oprogramowanie monitorujące i sterujące          103
Instrukcje budowania krok po kroku             104
Krok 1: montaż naziemnej stacji radiowej           104
Krok 2: przygotowanie radia statku powietrznego do montażu .105
Krok 3: podłączanie radia     107
Krok 4: montaż radia statku powietrznego        107

8 Kamera i sprzęt FPV  
Popularne kamery do dronów   109
Aparaty mikro 4:3       110
Kamera Mobius ActionCam 111
Widok FPV dla transmisji strumieniowej na żywo          112
Instrukcje budowania krok po kroku             114
Krok 1: mocowanie elementów montażowych kamery   114
Krok 2: mocowanie płyty izolującej wibracje        116
Krok 3: Umieszczanie kamery w uchwycie montażowym 117

9 Konfi guracja kontrolera ArduPilot Mega (APM) 
Instrukcje budowania krok po kroku             119
Krok 1: aktualizacja oprogramowania układowego     119
vi Make: Drony dla początkujących
Krok 2: podłączanie i obowiązkowa konfi guracja      124
Krok 3: opcjonalny sprzęt   135
Tryby lotu          138
Strefa Geo Fence          139
Podstawowe strojenie     139
Rozszerzone strojenie     140
Parametry standardowe   141
Dane lotu          142
Plan lotu             143

10 Bezpieczny i odpowiedzialny lot 
Bezpieczeństwo ponad wszystko 147
Szkolenia 147
Zasoby  148
Ważne łącza           148
Najważniejsze zasady bezpieczeństwa lotu           149
Loty w trybie FPV         150
Kiedy i gdzie latać         151
Lista kontrolna przed lotem i informacje w dzienniku lotu   152
Inspekcja statku powietrznego  154
Dzienniki lotów i konserwacji     154
Prawa i regulacje            155

11 Zastosowania w świecie rzeczywistym
Dobroczynne drony        157
Fotografi a lotnicza           157
Kartografi a i geodezja       159
Rolnictwo precyzyjne       160
Poszukiwania i ratownictwo    161
Inspekcja infrastruktury      162
Ochrona przyrody        164

12 Rozszerzanie możliwości drona
Dodawanie kamery i możliwości widoku FPV            165
Zbieranie większej ilości danych za pomocą innych czujników   167
Zmieniamy prędkość: do startu, gotowi, start!           168
Zwiększanie czasu lotów        170
Rozwiązywanie problemów w społeczności dronów        170
Dziękujemy!            171
O autorach            176


Drony dla początkujących. Konstrukcja i dostosowanie własnego quadcoptera

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.