księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZE-logistyka         PWE          59.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania zarząd E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania zarządzania jego otoczeniem biznesowym, zwłaszcza łańcuchami dostaw (np. zaopatrzeniem, dystrybucją).

Rola logistyki (przeobrażającej się w e-logistykę) we współczesnej gospodarce jest niekwestionowana. By sprostać wyzwaniom, konieczne jest przede wszystkim uporanie się z problemami logistycznymi, których jest coraz więcej.

Trzeba bowiem indywidualizować oferty naszych produktów i usług, a tym samym je dywersyfikować, odbiorcom należy zapewnić szybkie i małe dostawy, partnerom biznesowym gwarantować coraz większą niezawodność i elastyczność w działaniu, a nasze dobra muszą być szybko i sprawnie przemieszczane niemal po całym świecie.

Tego wszystkiego nie da się osiągnąć tradycyjnymi metodami zarządzania logistycznego – i dlatego konieczne jest szybkie zapoznawanie się, odpowiedni dobór, a następnie wdrażanie w funkcjonowanie przedsiębiorstw potencjalnych dobrodziejstw oferowanych przez e-logistykę, w szczególności do budowy coraz popularniejszych e-łańcuchów dostaw (e-supply chains).
 
Książka powinna zainteresować:
– studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych różnych typów,
– menedżerów, przedsiębiorców i logistyków dążących do poszerzania swoich kompetencji w zakresie e-logistyki.

Rozdziały:
 
1. Logistyka w gospodarce elektronicznej (Waldemarz Wieczerzycki, Marek Ciesielski)
1.1. Logistyka w przedsiębiorstwie
1.1.1. Koncepcje i instrumenty zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem
1.1.2 Informatyczne wspomaganie zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem
1.2. Łańcuchy dostaw
1.2.1. Koncepcje i instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw
1.2.2 Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchami dostaw
 
2. Istota e-logistyki (Waldemarz Wieczerzycki)
2.1. E-biznes
2.2. Relacje między e-logistyką a e-biznesem
2.3. Specyfika e-logistyki
2.3.1. Koncentracja na podzbiorze relacji biznesowych
2.3.2. Dominacja produktów i usług materialnych
2.3.3. Powszechność systemów informatycznych klasy ERP
2.3.4. Efektywna i zautomatyzowana komunikacja
2.3.5. Powszechne stosowanie telekomunikacji bezprzewodowej
2.3.6. Korzystanie ze specjalistycznych urządzeń i oprogramowania do automatycznej identyfikacji
2.3.7. Kompleksowe wspomaganie decyzji menedżerskich
2.4. Internetowe serwisy logistyczne
2.5. Zalety e-logistyki
 
3. Zintegrowane systemy informatyczne (Waldemarz Wieczerzycki, Arkadiusz Kawa)
3.1. Historia rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych
3.1.1. Kontrola stanu magazynów (IC)
3.1.2. Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)
3.1.3. Planowanie potrzeb materiałowych w zamkniętej pętli procesu produkcyjnego (closed loop MRP)
3.1.4. Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II)
3.2. Istota systemów ERP i korzyści biznesowe wynikające z ich zastosowań
3.3. Budowa systemów ERP
3.3.1. System bazy danych
3.3.2. Repozytorium aplikacji
3.3.3. Graficzny interfejs użytkownika
3.3.4. Moduł zarządzania menu
3.3.5. Moduł zarządzania raportami
3.3.6. Moduł języka programowania czwartej generacji
3.3.7. Moduł zarządzania zapytaniami
3.3.8. Moduł zarządzania plikami pomocy
3.3.9. Moduł zarządzania i administrowania aplikacją
3.3.10. Moduł zarządzania rozpraszaniem oprogramowania
3.3.11. Moduł autoryzacji i ochrony
3.3.12. Moduł zarządzania kontrolą (audytem)
3.3.13. Moduł archiwizacji danych
3.3.14. Moduł odzyskiwania danych
3.3.15. Moduł zarządzania konfiguracją
3.3.16. Moduł zarządzania zmianami
3.3.17. Moduł zarządzania wersjami
3.3.18. Interfejs programowania aplikacji
3.3.19. Moduł automatyzacji zadań biurowych
3.3.20. Moduł pracy grupowej
3.3.21. Moduł hurtowni danych i ich analizy
3.3.22. Moduł wspomagania wdrożenia ERP
3.4. Typowa funkcjonalność systemów klasy ERP
3.4.1. Finanse i kontroling
3.4.2. Sprzedaż i dystrybucja
3.4.3. Gospodarka materiałowa
3.4.4. Planowanie produkcji
3.4.5. Zarządzanie jakością
3.4.6. Środki trwałe
3.4.7. Kadry
3.5. Wady systemów ERP
3.6. Kryteria wyboru systemów ERP
3.6.1. Dostawca systemu
3.6.2. Cechy systemu ERP
3.6.3. Sprawy techniczne
3.7. Charakterystyka przykładowego systemu klasy ERP
 
4. Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw (Waldemarz Wieczerzycki, Arkadiusz Kawa)
4.1. Systemy CRM, SRM i ERP II
4.1.1. CRM
4.1.2. SRM
4.1.3. ERP II
4.2. System SCM
4.3. Obszary funkcjonalne wspomagane przez SCM
4.4. Korzyści z zastosowania SCM
4.5. Wady SCM
4.6. Kierunki rozwoju SCM
 
5. Biznesowa analityka danych (Piotr Januszewski)
5.1. Technologie gromadzenia danych
5.1.1. Systemy baz danych
5.1.2. Hurtownie danych
5.1.3. Wdrożenie hurtowni danych w przedsiębiorstwie
5.2. Nowoczesne narzędzia przetwarzania danych
5.2.1. Informatyczne narzędzia analityczne
5.2.2. Aplikacje wspomagania decyzji typu Business Intelligence
5.2.3. Wielowymiarowa analiza danych (OLAP)
 
6. Systemy automatycznej identyfikacji (Arkadiusz Kawa)
6.1. Identyfikacja
6.2. Kody kreskowe
6.2.1. Rozwój kodu kreskowego
6.2.2. Rodzaje kodów kreskowych
6.3. Zastosowanie kodów kreskowych
6.3.1. Etykieta logistyczna
6.4. Urządzania i aplikacje do automatycznej identyfikacji
6.5. RFID
6.5.1. Rozwój RFID
6.5.2. Rodzaje transponderów
6.5.3. RFID w zastosowaniach komercyjnych
6.5.4. Zalety RFID
6.5.5. Problemy związane z RFID
6.6. Elektroniczny kod produktu
6.6.1. Przyszłość EPC
 
7. Elektroniczna wymiana danych (Konrad Fuks)
7.1. Wartość informacji i potrzeba jej wymiany
7.2. EDI – pierwowzór elektronicznej wymiany danych
7.2.1. Istota EDI
7.2.2. Cechy systemów EDI
7.2.3. Założenia i mechanizmy EDI
7.2.4. Standardy EDI
7.2.5. Ograniczenia i problemy EDI
7.3. WebEDI – EDI plus Internet
7.4. ebXML – inne podejście do elektronicznej wymiany danych
7.5. GS1 a elektroniczna wymiana danych
7.6. Usługi sieciowe przetwarzane w „chmurze”
 
8. Systemy mobilne w logistyce (Piotr Januszewski)
8.1. M-biznes w e-logistyce
8.1.1. Mobilne standardy WWW
8.1.2. Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
8.1.3. Podręczne rozwiązania w systemach wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstwa
8.1.4. Wirtualne sieci prywatne
8.2. Mobilne technologie w magazynowaniu
8.2.1. Technologie bezprzewodowego dostępu do danych
8.2.2. Systemy sterowania głosem
8.3. Logistyczne zastosowania identyfikacji geograficznej
8.3.1. Systemy nawigacji satelitarnej
8.3.2. Geolokalizacja w e-logistyce
 
9. Elektronicznie wspomagane łańcuchy dostaw (Konrad Fuks)
9.1. Istota elektronicznie wspomaganych łańcuchów dostaw
9.2. Determinanty i bariery elektronicznie wspomaganych łańcuchów dostaw
9.3. Rozwiązania dla elektronicznie wspomaganych łańcuchów dostaw
9.3.1. Wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie (CPFR)
9.3.2 Synchronizacja danych
9.3.3. E-faktury i SWIFT (e-bankowość)
9.3.4. Sieci dedykowane, Internet i elektroniczna wymiana danych
9.3.5. Radiowa identyfikacja (RFID)
9.3.6. Rynki elektroniczne
9.3.7. Przetwarzanie w „chmurze” i usługi sieciowe
9.3.8. Sieci mobilne
9.3.9. Otwarte oprogramowanie
9.3.10. Łańcuchy dostaw zorientowane na klienta
 
10. Możliwości rozwoju e-logistyki (Waldemarz Wieczerzycki)
10.1. Bezpieczna i wiarygodna komunikacja
10.2. Technologia agentowa
10.2.1. Istota technologii agentowej
10.2.2. Zalety i wady technologii agentowej
10.2.3. Technologia agentowa w e-logistyce
10.2.4. Elektroniczne giełdy w technologii agentowej
10.3. Web 2.0 i Web 3.0
10.3.1. Orientacja na użytkownika – Web 2.0
10.3.2. Przyszłość Internetu – mobilny biznes i Web 3.0
10.4. Eksploracja danych i odkrywanie wiedzy
 
11. Przedsiębiorstwo przyszłości uwarunkowane rozwojem technologii informacyjnych (Jan Długosz)
11.1. Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw
11.2. Przedsiębiorstwo a organizacja inteligentna (ucząca się, samorealizująca)
11.3. Zwinność przedsiębiorstwa
11.4. Organizacja sieciowa
11.5. Przedsiębiorstwo wirtualne
11.6. Znaczenie technologii informacyjnych w rozwoju przedsiębiorstwa


E-logistyka

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.