księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCzłowiek w pracy Od stresu do sukcesu w organizacji         PWE          56.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Grażyna Bartkowiak

ISBN: 978-83-208-1823-9

Ilośc stron: 236

Data wydania: 06/2009

W książce skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem człowieka w organizacji. Zmaga się on z różnymi problemami zarówno w samej organizacji, jak i poza nią.

Z jednej strony napotyka trudności wywołujące stres, z drugiej zaś odczuwa zadowolenie z pracy, osiąga sukces zawodowy. Wszystko to wpływa na zachowanie człowieka i podejmowane przez niego działania.

Dużą zaletą książki jest prezentacja sposobów radzenia sobie ze stresem i jednocześnie wykorzystywanie tego doświadczenia do osiągania większej satysfakcji z pracy czy poprawy jakości życia.

Książka jest przeznaczona dla studentów psychologii, socjologii i zarządzania.

Rozdziały:

Rozdział 1. Stres w pracy zawodowej
1.1. Pojęcie stresu
1.2. Stres w aspekcie psychologicznym
1.3. Stres w pracy zawodowej - poziom jednostki
1.4. Radzenie sobie ze stresem
1.5. Audyt stresu w środowisku pracy - poziom organizacyjny

Rozdział 2. Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy zawodowej
2.1. Pojęcie wypalenia zawodowego
2.2. Wypalenie zawodowe jako proces
2.3. Przyczyny wypalenia zawodowego
2.4. Czynniki sprzyjające zespołowi wypalenia zawodowego
2.5. Wypalenie w kontekście zaangażowania zawodowego
2.6. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym
2.7. Z badań nad zaangażowaniem w pracę - wysiłek wkładany w pracę a stan zdrowia

Rozdział 3. Jakość życia, satysfakcja zawodowa, sukces zawodowy
3.1. Jakość życia jako motyw aktywności w życiu człowieka
3.2. Rola satysfakcji zawodowej w życiu człowieka
3.3. Sukces zawodowy jako cel działania człowieka w warunkach pracy
3.4. Z badań nad jakością życia i satysfakcją zawodową osób zatrudnionych w organizacji

Rozdział 4. Działania zwiększające dobrostan człowieka w organizacji
4.1. Praca jako sposób na zwiększenie dobrostanu człowieka
4.2. Możliwości zwiększania efektywności pracy
4.3. Mody w zarządzaniu
4.4. Z badań nad możliwościami zapewnienia wysokiego poziomu motywacji pracowników: postrzeganie systemu motywacji

Rozdział 5. Znaczenie i realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu
5.1. Istota idei społecznej odpowiedzialności biznesu
5.2. Pomiar i ocena społecznej odpowiedzialności firm
5.3. Z badań nad społeczną odpowiedzialnością firm i skutecznością dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia


Człowiek w pracy Od stresu do sukcesu w organizacji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.