księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnalityk systemów Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań         Naukowe PWN          59.00zł   47.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka ułatwi czytelnikowi opanowanie informacji niezbędnych do przygotowania się do egzaminu REQB® Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań (ang. Certified Professional for Requirements Engineering, CPRE) na poziomie podstawowym. Egzamin ten umożliwia zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu poświadczającego kwalifikacje w obszarze inżynierii wymagań.

W książce omówiono wszystkie tematy wyszczególnione w planie nauczania REQB® dla poziomu podstawowego, wersja 2.1 (2014). Dla ułatwienia nauki i zrozumienia podejmowanych tematów teoretyczne zagadnienia zobrazowano odpowiednio dobranymi przykładami. Po przerobieniu każdego rozdziału książki czytelnik może samodzielnie sprawdzić stan swojej wiedzy, odpowiadając na pytania kontrolne (będące zarazem celami nauczania określonymi przez REQB) do poszczególnych tematów. W celu umożliwienia lepszego przygotowania się do egzaminu, w książce podano również przykładowe pytania egzaminacyjne.

Dowiesz się:
• Czym jest inżynieria wymagań według programu REQB® i jakie czynności wchodzą w jej skład;
• Czym są wymagania, jak można je sklasyfikować i jakimi atrybutami powinny się cechować;
• Jakie miejsce w przedsięwzięciu informatycznym zajmuje inżynieria wymagań i jakie ma znaczenie dla sukcesu projektu;
• Jak pozyskiwać, analizować i dokumentować wymagania oraz w jaki sposób zapewnić, że są one odpowiedniej jakości;
• Jaki zakres informacji jest wymagany na egzaminie certyfikacyjnym – co musisz zapamiętać, zrozumieć i potrafić wyjaśnić na przykładach oraz co powinieneś umieć wykorzystać w praktyce;
• Jakie pytania egzaminacyjne możesz spotkać podczas egzaminu certyfikacyjnego.

Powinieneś wiedzieć:
• Jakie są podstawowe fazy i charakterystyki cyklu życia produktu;
• Jakie procesy – zarządcze i wytwórcze – składają się na proces wytwarzania produktu;
• W jaki sposób powstaje koncepcja i projekt rozwiązania informatycznego.

Spis treści:

1. Podstawy inżynierii wymagań
1.1. Wprowadzenie do wymagań
1.2. Standardy i normy
1.3. Przykładowe pytania

2. Kontekst inżynierii wymagań
2.1. Inżynieria wymagań w kontekście
2.2. Procesy powiązane
2.3. Przykładowe pytania

3. Wprowadzenie do procesu inżynierii wymagań
3.1. Podstawowe aspekty procesu inżynierii wymagań
3.2. Ogólny proces inżynierii wymagań
3.3. Odpowiedzialności i role
3.4. Przykładowe pytania

4. Zarządzanie wymaganiami
4.1. Zarządzanie projektem i ryzykiem
4.2. Śledzenie wymagań
4.3. Zarządzanie konfiguracją i zmianami
4.4. Zaapewnienie jakości
4.5. Przykładowe pytania

5. Opracowanie wymagań
5.1. Wprowadzenie do opracowania wymagań
5.2. Identyfikacja wymagań
5.3. Analiza wymagań
5.4. Specyfikacja wymagań
5.5. Walidacja i weryfikacja wymagań
5.6. Przykładowe pytania

6. Modele procesów
6.1. Modele i metody wytwarzania i utrzymania produktu
6.2. Modele dojrzałości
6.3. Przykładowe pytania

7. Narzędzia
7.1. Korzyści ze stosowania narzędzi
7.2. Kategorie narzędzi
7.3. Wybór narzędzia
7.4. Przykładowe pytania


Analityk systemów Przygotowanie do egzaminu z inżynierii wymagań

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.