księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza matematyczna w zadaniach Część I         Naukowe PWN          49.00zł   39.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: W. Krysicki, L. Włodarski

ISBN: 978-83-01-34295-7

Ilość stron: 512

Data wydania: 10/2012 (dodruk, wydanie 29)

Kolejne wydanie pierwszej części podręcznika i zarazem typowych zadań z analizy matematycznej, które od wielu lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród studentów pierwszych lat matematyki i nauk przyrodniczych uniwersytetów i wyższych uczelni technicznych oraz studentów akademii ekonomicznych i wyższych szkół pedagogicznych.

Chcąc uchronić czytelnika przed mechanicznym rozwiązywaniem zadań, czyli stosowaniem szablonów bez dokładnego wnikania w treść stosowanych pojęć oraz bez sprawdzania, czy spełnione są założenia stosowanych twierdzeń, na początku każdego rozdziału podano podstawowe definicje i twierdzenia. Ma to na celu ułatwienie odbiorcy korzystania przy rozwiązywaniu zadań z różnych podręczników.

Każdy rozdział składa się z przykładów całkowicie rozwiązanych oraz zadań do samodzielnego rozwiązywania. Dzięki temu czytelnik może z jednej strony nauczyć się we właściwy sposób rozwiązywać zadania, a z drugiej strony zdobyć pełną samodzielność przy ich rozwiązywaniu. Dla umożliwienia odbiorcy kontrolowania, czy właściwie rozwiązuje zadania, na końcu podręcznika podano odpowiedzi do zadań nie rozwiązanych. Przy trudniejszych zadaniach podano wskazówki do ich rozwiązania, aby umożliwić przerobienie wszystkich zadań nawet słabiej przygotowanym czytelnikom.

Pierwsza część książki dotyczy podstawowego kursu analizy matematycznej i elementów algebry. Analiza matematyczna jest działem matematyki, który przez swe subtelne rozważania, zwłaszcza związane z pojęciem granicy, nastręcza studiującym duże trudności. Opracowanie teorii analizy matematycznej jest możliwe jedynie przez wniknięcie właśnie w te subtelne rozważania, a więc przez dokładne studiowanie twierdzeń wraz z dowodami.

Z drugiej strony podręcznik ten może stanowić pewną ilustrację tej teorii, pomocną do jej zrozumienia, a to właśnie dzięki dokładnemu formułowaniu definicji i twierdzeń przed ich stosowaniem w zadaniach.

Książka przeznaczona jest dla studentów matematyki i nauk przyrodniczych uniwersytetów oraz wyższych uczelni technicznych, a także studentów akademii ekonomicznych i wyższych szkół pedagogicznych.

Niniejsze wydanie ukazuje się w zmienionej i rozszerzonej postaci, aby dostosować podręcznik do nowego programu matematyki na wspomnianych uczelniach, zarówno na studiach dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych. Z tego względu dodano pewne wiadomości wstępne dla ułatwienia pokonywania trudności występujących w pierwszym okresie studiów oraz elementy kombinatoryki, macierze wraz z zastosowaniami, a także całki funkcji jednej zmiennej.

Rozdziały:

1. Pojęcia wstępne, nierówności, równania modułowe   7

2. Ciągi nieskończone   29

3. Szeregi liczbowe   43

4. Funkcje   63

5. Granice funkcji  74

6. Pochodne funkcji postaci y=f(x)     93

7. Pochodne funkcjo określone równaniami parametrycznymi    125

8. Algebra   135

9. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe    146

10. Badanie przebiegu zmienności funkcji   185

11. Szeregi potęgowe. Rozwijanie funkcji w szereg potęgowy    231

12. Wyrażenia nieoznaczone. Reguła de L'Hospitala   254

13. Badanie przebiegu zmienności funkcji wykładniczych i logarytmicznych   269

14. Obliczanie przybliżonych wartości pierwiastków równań i układów równań   283

15. Całki nieoznaczone. Całkowanie przez podstawienie i całkowanie przez części   294

16. Całki funkcji wymiernych  305

17. Całki funkcji niewymiernych   328

18. Całki funkcji przestępnych   350

19. Całki oznaczone    371

20. Zastosowania geometryczne całek   381

21. Całki niewłaściwe     417

22. Całki przybliżone   428

Rozwiązania i odpowiedzi  433

Komplet "Analiza matematyczna w zadanich W. Krysicki L. Włodarski":

Analiza matematyczna w zadaniach Część I
Analiza matematyczna w zadaniach Część II


Analiza matematyczna w zadaniach Część I

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.