księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza matematyczna w zadaniach Część II         Naukowe PWN          49.00zł   39.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: W. Krysicki, L. Włodarski

ISBN: 978-83-01-14296-4

Ilość stron: 492

Data wydania: 10/2012 (dodruk, Wydanie 27)

Kolejne wydanie drugiej części podręcznika, a zarazem typowych zadań z analizy matematycznej, które od wielu lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród studentów pierwszych lat matematyki i nauk przyrodniczych uniwersytetów i wyższych uczelni technicznych oraz studentów akademii ekonomicznych i wyższych szkół pedagogicznych.

Dla uchronienia czytelnika przed mechanicznym rozwiązywaniem zadań, na początku każdego rozdziału podano podstawowe definicje i twierdzenia. W ten sposób odbiorca przy rozwiązywaniu zadań powtarza i teorię. Dzięki temu unika również nieporozumień mogących wyniknąć z faktu podawania przez różnych autorów twierdzeń przy różnych założeniach, a czasem nawet przy różnej symbolice.

Głównym celem książki jest nauczenie czytelnika rozwiązywania zadań z analizy matematycznej. Z tego powodu każdy rozdział składa się z przykładów całkowicie rozwiązanych i z zadań do samodzielnego rozwiązania. Dla umożliwienia odbiorcy kontrolowania, czy rozwiązuje zadania we właściwy sposób, na końcu podręcznika podano odpowiedzi do zadań nie rozwiązanych, a nadto przy trudniejszych przykładach wskazówki pomocne do ich rozwiązania.

Drugim celem niniejszej publikacji jest ilustracja teorii analizy matematycznej przykładami, ale oczywiście nie zastąpienie jej. Opanowanie, bowiem teorii analizy matematycznej jest możliwe jedynie przez dokładne poznanie twierdzeń wraz z dowodami, które czytelnik znajdzie w odpowiednich podręcznikach teorii analizy matematycznej.

Druga część książki dotyczy m.in. analizy funkcji wielu zmiennych, funkcji uwikłanych i funkcji zmiennej zespolonej, elementów geometrii różniczkowej i rachunku prawdopodobieństwa oraz równań różniczkowych.

Niniejsze wydanie ukazuje się w zmienionej i rozszerzonej postaci, aby dostosować podręcznik do nowego programu matematyki na uczelniach, zarówno na studiach dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych. Z tego względu w części teoretycznej rozbudowane zostały te fragmenty, które sprawiają szczególne trudności przy przygotowywaniu się studentów do egzaminów, a liczba zadań w poszczególnych rozdziałach została znacznie powiększona.

Rozdziały:

1. Funkcje dwu lub więcej zmiennych   7

2. Funkcje uwikłane    59

3. Zastosowania geometryczne rachunku różniczkowego do krzywej płaskie   92

4. Całki podwójne   115

5. Całki potrójne   141

6. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe    158

7. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego o rozdzzielonych zmiennych    196

8. Niektóre równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego rozwiązalne metodą podstawienia    214

9. Równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego 227

10. Rodziny linii   252

11. Niektóre równania różniczkowe nieliniowe rzędu pierwszego    261

12. Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego sprowadzalne do równań rzędu pierwszego   280

13. Równania różniczkowe liniowe o współczynnikach stałych. Równanie Eulera   288

14. Układy dwóch równań różniczkowych rzędu pierwszego   309

15. Szeregi trygonometryczne   315

16. Funkcje zmiennej zespolonej   326

17. Transformacja Laplace'a i jej zastosowania    378

18. Równania różniczkowe cząstkowe    386

19. Rachunek wariacyjny   396

20. Rachunek prawdopodobieństwa   400

Rozwiązania i odpowiedzi   429

Komplet "Analiza matematyczna w zadanich W. Krysicki L. Włodarski":

Analiza matematyczna w zadaniach Część I
Analiza matematyczna w zadaniach Część II


Analiza matematyczna w zadaniach Część II

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.