księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza statystyczna w laboratorium         Naukowe PWN          69.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Ocena wiarygodności i w konsekwencji jakości uzyskanego wyniku pomiaru jest jednym z ważniejszych zadań pracy badawczej. Skuteczna realizacja tego zadania wymaga zastosowania starannie dobranych narzędzi statystycznych.

Wybór tych ostatnich jest największym wyzwaniem w procesie oceny jakości wyników badań. Książka Analiza statystyczna w laboratorium jest odpowiedzią na rosnące wymagania w tym zakresie. Przedstawia podstawowe i zaawansowane narzędzia analizy statystycznej niezbędne do prowadzenia kontroli jakości pomiarów w laboratorium.

Ważne zagadnienia teoretyczne są bogato zilustrowane przykładami oraz studiami przypadków pochodzących z działalności laboratoriów funkcjonujących w różnych obszarach gospodarki.

Szczególnie przydatne jest przedstawienie praktycznych aspektów analizy powiązanych z takimi obszarami jak:
• obliczanie niepewności pomiaru,
• walidacja metod badawczych,
• prowadzenie kart kontrolnych,
• podstawy chemometrii.

Zautomatyzowanie procesu obróbki statystycznej danych eksperymentalnych jest ważnym elementem rutynowej kontroli jakości pomiarów w laboratorium. Zadanie to może skutecznie realizować zaprezentowana w książce autorska usługa e-stat – analiza statystyczna online, pozwalająca na prowadzenie, często bardzo złożonych, obliczeń statystycznych przez Internet (w chmurze).

Książka Analiza statystyczna w laboratorium łączy dwie istotne funkcje: podręcznika systematyzującego wiedzę w zakresie analizy statystycznej zbiorów danych eksperymentalnych oraz przewodnika w prowadzeniu kontroli jakości pomiarów w laboratorium. Ukazuje czytelnikowi wszystkie istotne ogniwa procesu oceny jakości wyników pomiarów poczynając od sformułowania problemu, poprzez wybór właściwego narzędzia służącego do jego rozwiązania, przeprowadzenie obliczeń numerycznych, a kończąc na interpretacji uzyskanych wyników.

Z książki skorzystają niewątpliwie pracownicy instytucji i placówek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych, a także laboratoriów przemysłowych, analitycznych, medycznych i ochrony środowiska, inspektoratów weterynaryjnych i higieny, stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Spis treści:
1. Podstawowe pojęcia w analizie statystycznej
2. Błędy i niepewność pomiaru
3. Testy statystyczne
4. Regresja liniowa
5. Walidacja metody pomiarowej
6. Karty kontorlne
7. e-stat: analiza statystyczna przez internet
8. Wstęp do chemometrii
9. Tablice


Analiza statystyczna w laboratorium

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.