księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnimacja komputerowa Algorytmy i techniki         Naukowe PWN          129.00zł   103.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Najlepsza książka o technikach animacji!

Pierwszy na polskim rynku podręcznik kierowany do animatorów. Stanowi wprowadzenie do kluczowych pojęć animacji, w tym syntezy obrazów, przekształceń i reprezentacji położenia.

Książka zawiera:
• najnowsze osiągnięcia techniki animacji obejmujące animację płynów, postaci ludzkich i miękkich części ciała,
• algorytmy wysokopoziomowe, w tym hierarchiczne modelowanie kinematyki, symulację ruchu brył sztywnych, układy cząsteczek, funkcje energii, wykrywanie kolizji i reakcje na nie,
• algorytmy i techniki odtwarzania zjawisk przyrodniczych i modelowania oraz animowania postaci.

Zaawansowane techniki programistyczne wyjaśnione są za pomocą szczegółowo opisanych przykładów oraz podana jest ich implementacja w języku C.

Książka kierowana jest do animatorów, programistów gier komputerowych, studentów i absolwentów specjalności związanych z multimediami, zarówno na uczelniach technicznych jak i akademiach sztuk pięknych.

Rozdziały:

1. Wprowadzenie
1.1. Postrzeganie
1.2. Dziedzictwo animacji
1.3. Produkcja filmu animowanego
1.4. Wytwarzanie filmu animowanego na komputerze]
1.5. Krótka historia animacji komputerowej

2. Wiadomości wstępne
2.1. Przestrzenie i przekształcenia
2.2. Reprezentowanie położeń kątowych

3. Interpolacja wielkości liczbowych
3.1. Interpolacja komputeks.pl
3.2. Sterowanie ruchem punktu wzdłuż krzywej
3.3. Interpolacja położeń kątowych
3.4. Zastosowanie ścieżek

4. Animacja oparta na interpolacji
4.1. Systemy oparte na klatkach kluczowych
4.2. Języki animacji
4.3. Odkształcanie obiektów
4.4. Interpolacja kształtów trójwymiarowych
4.5. Morfing (dwupoziomowy)

5. Łańcuchy kinematyczne
5.1. Modelowanie hierarchiczne
5.2. Kinematyka prosta
5.3. Kinematyka odwrotna

6. Rejestrowanie ruchu
6.1. Techniki rejestrowania ruchu
6.2. Przetwarzanie obrazów
6.3. Kalibracja kamer
6.4. Odtwarzanie położenia w trzech wymiarach
6.5. Dopasowanie do szkieletu
6.6. Wyniki działania systemów rejestrowania ruchu
6.7. Przetwarzanie danych z systemów rejestrowania ruchu

7. Animacja z wykorzystaniem modeli fizycznych
7.1. Podstawy fizyczne
7.2. Siatki sprężyna
7.3. Układy cząsteczek
7.4. Symulacja ruchu brył sztywnych
7.5. Wymuszanie twardych i miękkich więzów

8. Płyny: ciecze i gazy
8.1. Szczególne modele płynów
8.2. Obliczeniowa dynamika płynów
9. Modelowanie i animowanie postaci ludzkich
9.1. Przegląd reprezentacji postaci ludzkich
9.2. Sięganie i chwytanie
9.3. Chodzenie
9.4. Ubieranie

10. Animacja twarzy
10.1. Ludzka twarz
10.2. Modele twarzy
10.3. Animowanie twarzy
10.4. Animacja ust

11. Modelowanie zachowań
11.1. Poznawanie otoczenia
11.2. Zachowania zespołowe
11.3. Zachowania proste
11.4. Modelowanie zachowań inteligentnych
11.5. Sterowanie tłumem

12. Specjalne modele do animacji
12.1. Powierzchnie zadane niejawnie
12.2. Rośliny

A. Zagadnienia syntezy obrazów
A.1. Podwójne buforowanie
A.2. Składnie obrazów
A.3. Wyświetlanie poruszających się obiektów
A.4. Cienie
A.5. Billboarding i „udawacze”

B. Informacje uzupelniające
B.1. Wektory i macierze
B.2. Obliczenia geometryczne
B.3. Przekształcenia
B.4. Reprezentacja łańcuchów kinematycznych Denavita i Hartenberga
B.5. Krzywe interpolacyjne i aproksymacyjne
B.6. Losowość
B.7. Elementy mechaniki
B.8. Całkowanie numeryczne
B.9. Standardy dla ruchomych obrazów
B.10. Kalibracja kamery


Animacja komputerowa Algorytmy i techniki

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.