księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiotechnologia roślin         Naukowe PWN          79.90zł   63.92zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Nowoczesne, całościowe omówienie aktualnych osiągnięć w biotechnologii roślin. Książka prezentuje podstawy czyli aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin i jej praktyczne zastosowania.

Najnowocześniejsza całościowa prezentacja aktualnych osiągnięć w biotechnologii roślin!

Książka jest jedynym w języku polskim podręcznikiem akademickim, który prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również praktyczne zastosowania tej dyscypliny w rozmnażaniu hodowli i nasiennictwie, ochronie roślin przed chorobami, tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie i przemyśle farmaceutycznym.

W nowym wydaniu, zagadnienia z zakresu biotechnologii roślin omówiono w następujących częściach:
• struktura i właściwości komórek roślinnych,
• charakterystyka procesów rozwojowych in vitro,
• kultury komórek, tkanek i organów roślinnych,
• kultury roślinne w bioreaktorach,
• selekcja i testowanie cech w kulturach in vitro,
• transformacja genetyczna komórek i tkanek roślinnych,
• diagnostyka molekularna i hodowla MAS,
• bioinformatyka i korzystanie z baz danych,
• zastosowania praktyczne w biotechnologii - klonowanie, substancje bioaktywne, GMO, bakterie niepatogenne, fitoremediacja i uprawy molekularne,
• wartości odmian genetycznie zmodyfikowanych i strategie z tym związane,
• legislacja i akceptacja społeczna,
• biotechnologia i bioróżnorodność,
•kontrowersje wobec biotechnologii.

Autorzy stosują nowoczesny sposób wykładu - prezentację problemu do rozwiązania. Przyswojeniu wiedzy i jej utrwaleniu służą pytania zamieszczone na końcu każdego rozdziału.

Adresatami książki są: studenci uniwersytetów, akademii rolniczych i częściowo medycznych oraz politechnik, studiujący na kierunkach biologii, biochemii, biotechnologii, rolnictwa i technologii rolniczej, ogrodnictwa, leśnictwa, farmacji, technologii żywności i innych pokrewnych. Publikacja może być doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla pracowników naukowych, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli szkół średnich, pracowników stacji hodowli in vitro oraz przemysłu i technologii roślinnej, a także - wybrane zagadnienia - dla osób interesujących się problemami współczesnej biotechnologii, w tym biotechnologii roślin.


Biotechnologia roślin

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.