księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudownictwo zrównoważone Wybrane zagadnienia z fizyki budowli         Naukowe PWN          59.00zł   47.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Dobra znajomość cech fizycznych materiałów i procesów fizycznych zachodzących w budynku pozwala na właściwe projektowanie jego elementów. To z kolei wpływa na tworzenie odpowiedniego dla użytkownika komfortu wewnętrznego w obiekcie.

Od projektantów i wykonawców coraz częściej wymagane jest podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie.

Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników procesu budowlanego co do możliwości usystematyzowania wiedzy w zakresie fizyki cieplnej budynków, akustyki i elementów zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Rosnąca świadomość ograniczonych zasobów naturalnych jest przyczyną wzrostu wymagań stawianych przez przepisy prawa obiektom i ich budowie. Projektanci i wykonawcy muszą śledzić te zmiany oraz nowe wytyczne i stosować je w swoich projektach.

Wiedza z fizyki budowli jest tu niezbędna. Gdy projektant będzie potrafił zaimplementować tę wiedzę w swojej pracy, a wykonawca będzie potrafił uniknąć błędów podczas wykonywania budynku, będą powstawały obiekty coraz lepiej odpowiadające na potrzeby użytkowników.

Ci z kolei stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i wymagań, oczekując, że koszty ponoszone na zapewnienie oczekiwanych warunków będą możliwie najniższe.

W publikacji Czytelnik znajdzie informacje na temat definicji i metod zapewnienia komfortu cieplnego, właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów budowlanych, ruchu ciepła przez przegrody budowlane oraz wilgoci.

Dowie się także wiele na temat bilansu energetycznego budynku, podstaw stateczności cieplnej, zagadnień akustyki budowlanej oraz wymagań stawianych współczesnym budynkom w tym zakresie.

Szczególnie godnymi polecenia są informacje dotyczące kierunków rozwoju i tendencji w budownictwie.

amysłem Autorki było stworzenie materiału pomagającego zarówno projektantom i naukowcom, dla których może on stanowić punkt wyjścia pogłębienia wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju, jak i studentom, dla których może stanowić bazę kursów fizyki budowli prowadzonych na wyższych uczelniach.

Spis treści:
1. Fizyka budowli w kontekście wspólczesnego budownictwa
2. Podstawowe zagadnienia cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych
3. Ruch ciepła przez przegrody budowlane
4. Bilans energetyczny budynku - zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w certyfikacji energetycznej budynku
5. Wilgoć w przegrodach budowlanych
6. Komfort cieplny człowieka w budynku
7. Wymagania cieplno-wilgotnościowe w odniesieniu do budynków i przegród budowlanych
8. Zagadnienia akustyki budowlanej komputeks.pl
9. Kierunki rozwoju i implementacji fizyki budowli w kontekście budownictwa zrównoważonego


Budownictwo zrównoważone Wybrane zagadnienia z fizyki budowli

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.