księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCCNP SWITCH Oficjalny przewodnik certyfikacji         Naukowe PWN          129.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Najlepszy podręcznik Cisco, którego celem jest przygotowanie czytelników do egzaminu kończącego kurs CCNP SWITCH. Zawiera wiele wskazówek i podpowiedzi, które ułatwiają określenie zagadnień wymagających więcej pracy, umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Materiał jest zaprezentowany w sposób zwięzły, z naciskiem na lepsze zrozumienie i utrwalenie tematów egzaminu.

Przy doborze materiału autor skorzystał z wielu sprawdzonych elementów i technik. Test CZY JUŻ TO WIESZ, rozpoczynający każdy rozdział, ułatwia określenie, ile czasu trzeba poświęcić na zapoznanie się z każdą kolejną częścią książki. Zadania przygotowujące do egzaminu, kończące każdy rozdział, pozwalają powtórzyć kluczowe zagadnienia i polecenia, z którymi trzeba się dokładnie zapoznać.

Ten oficjalny podręcznik pozwala opanować całą tematykę egzaminu CCNP® SWITCH, w tym:
• projektowanie, implementację oraz plany weryfikacji sieci,
• działanie przełączników i konfigurację portów,
• sieci VLAN, łącza typu trunk oraz protokół VTP,
• agregację łączy przełączników,
• protokół drzewa rozpinającego (STP),
• przełączanie wielowarstwowe,
• projekt sieci kampusowej przedsiębiorstwa,
• nadmiarowość routerów i przełączników,
• telefonię IP,
• bezprzewodowe sieci LAN,
• bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej.

Płyta CD dołączona do książki zawiera mechanizm testowania ułatwiający skoncentrowanie się na poszczególnych tematach lub wykonanie pełnych testów z pomiarem czasu. Mechanizm oceny śledzi wyniki i podaje je oddzielnie dla każdego tematu, przedstawiając pełny plan nauki przydatny przy powtórce materiału.


CCNP SWITCH Oficjalny przewodnik certyfikacji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.