księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia materiałów opakowaniowych         Naukowe PWN          49.00zł   39.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Deklarację zgodności dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością uznaje się za jeden z najlepiej znanych oraz najbardziej spornych dokumentów odnoszących się do materiałów do opakowań dla produktów spożywczych. Od wielu lat to zagadnienie jest przedmiotem licznych dyskusji i polemik.

Jednakże warto również zwrócić uwagę na inny aspekt i poddać go krytycznej analizie, a mianowicie zagadnienie przydatności technologicznej w przemyśle spożywczym. Biorąc pod uwagę przepisy unijne, niniejsze zagadnienie jest niezwykle istotne ze względu na bezpieczeństwo i legalne stosowanie pojemników dla żywności.

Z drugiej strony brak jest dokładnej definicji przydatności technologicznej w obowiązujących obecnie przepisach czy standardach jakościowych, chociaż wspomina się o tym w literaturze naukowej.

Ponadto niezbędne jest przeanalizowanie zagadnienia przydatności technologicznej z perspektywy różnych oddziałujących na nią czynników jak:
• skład chemiczny pojemników dla żywności czy materiałów będących z nią w kontakcie;
• klasyfikacja technologiczna pojemników; profil chemiczny pakowanej żywności;
• proces produkcji i pakowania;
• oraz zagadnienie właściwych procedur przechowywania materiałów do produkcji opakowań i pakowanych produktów.

Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić kilka praktycznych zastosowań w nawiązaniu do relacji między składem chemicznym materiałów do produkcji opakowań a przewidywalnym zachowaniem pojemników w „normalnych warunkach”.


Chemia materiałów opakowaniowych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.