księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChłodnictwo i klimatyzacja Wydanie II         Naukowe PWN          59.00zł   47.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka zawiera podstawy chłodnictwa i klimatyzacji. Wiadomości teoretyczne są podane w bardzo skondensowanej formie. Główny nacisk położono na opis czynników i układów technicznych wykorzystywanych w urządzeniach służących do obniżania temperatury. Omówiono konkretne rozwiązania techniczne maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także chłodni.

Podano też tablice i wykresy własności czynników chłodniczych i wilgotnego powietrza. Do omówienia zagadnień związanych z obiegami klimatyzacyjnymi zastosowano zarówno wykres Carriera (używany w USA i w państwach Europy Zachodniej), jak i wykres Molliera (popularny w Polsce).

Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono:
• podstawy termodynamiczne chłodnictwa
• czynniki chłodnicze i chłodziwa
• substytucję czynników chłodniczych
• układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury
• konkretne rozwiązania wykorzystywane w budowie maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, a także chłodni.

W obecnym wydaniu zamieszczono informacje dotyczące nowych, ekologicznych czynników chłodniczych. Przedstawiono również najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące substytucji czynników.

Książka "Chłodnictwo i klimatyzacja" jest przeznaczona dla studentów kierunku chłodnictwo i klimatyzacja wyższych uczelni technicznych. Ze względu na wszechstronność i prostotę wykładu będzie też przydatna dla uczniów szkół średnich oraz dla wszystkich praktyków zajmujących się szeroko rozumianym chłodnictwem.

Spis treści:
1. Wprowadzenie i podstawy termodynamiki
2. Obieg chłodniczy sprężarkowy
3. Czynniki chłodnicze i chłodziwa
4. Analiza urządzeń chłodniczych sprężarkowych
5. Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe
6. Urządzenia absorpcyjne
7. Analiza pracy absorpcyjnych i strumienicowych urządzeń chłodniczych
8. Powietrze wilgotne
9. Procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym
10. Jakość powietrza w systemach klimatyzacji
11. Obiegi klimatyzacyjne powietrza wilgotnego
12. Systemy klimatyzacji
13. Obliczanie obciążenia chłodniczego
14. Sprężarki chłodnicze
15. Wymienniki ciepła
16. Agregaty skraplające i chłodnicze
17. Zasilanie parowników chłodniczych
18. Przewody chłodnicze
19. Przewody powietrzne
20. Wykres Molliera własności powietrza wilgotnego


Chłodnictwo i klimatyzacja Wydanie II

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.