księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCiepłownictwo Obliczenia Projektowanie Energooszczędność Wydanie III         Naukowe PWN          79.00zł   63.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Do rąk Czytelników Wydawnictwo Naukowe PWN oddaje nowe, uaktualnione wydanie cenionej książki poświęconej systemom ciepłowniczym i projektowaniu sieci cieplnych. III wydanie Ciepłownictwa zostało napisane przez cenionego znawcę tematu – profesora Aleksandra Szkarowskiego.

Książka obejmuje cały zakres zagadnień naukowo-technicznych dotyczących dziedziny zaopatrzenia odbiorców w ciepło – zarówno dla projektantów, wykonawców, użytkowników.

Z uwagi na poruszane w książce tematy jest ona podzielona na 3 główne części:

Podstawy obliczeń i projektowania sieci cieplnych Podstawy obliczeń i projektowania węzłów cieplnych Oszczędzanie energii w ciepłownictwie Książka ta, podobnie jak jej poprzednie wydania – doskonale wpisuje się w potrzeby rynku profesjonalnego – jest książką pierwszego wyboru dla inżynierów, instalatorów, projektantów systemów ciepłowniczych, a dzięi swoim walorom podręcznika akademickiego pomaga studentom kierunków technicznych, takich jak Inżynieria środowiska, Energetyka, Instalacje energii odnawialnej, Budownictwo itp.

Cały zakres zagadnień naukowo-technicznych dotyczących dziedziny zaopatrzenia odbiorców w ciepło został określony terminem „Ciepłownictwo”. W poradnikach wydawanych przez producentów urządzeń i materiałów z tej branży z reguły są opisane zagadnienia związane z doborem i stosowaniem ich produktów. Takie publikacje nie zawierają pełnego zakresu podstaw teoretycznych niezbędnych do kształcenia inżynierów – projektantów i wykonawców.

Z zamiarem opracowania książki, która by w pełni obejmowała zakres branży zaopatrzenia w ciepło, powstało w roku 2006 pierwsze wydanie monografii „Ciepłownictwo”. Jednak jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów nauki i techniki w budownictwie lądowym i inżynierii środowiska. Dlatego w roku 2012 powstało drugie wydanie, a teraz czytelnik trzyma przed sobą wydanie trzecie, gruntownie zaktualizowane.

Spis treści:

Część I. Zasady projektowania sieci cieplnych

1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia
1.1. Czynniki grzejne stosowane w systemach ciepłowniczych
1.2. Klasyfikacja sieci cieplnych

2. Układy sieci cieplnych
2.1. Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
2.2. Sieci wodne z bezpośrednim poborem ciepłej wody
2.3. Sieci wodne z pośrednim poborem ciepłej wody
2.4. Porównawcza analiza układów wodnych sieci cieplnych
2.5. Sieci parowe

3. Bilans cieplny układów ciepłowniczych
3.1. Podstawy teoretyczne
3.2. Sporządzanie bilansu cieplnego
3.3. Zależność zapotrzebowania na ciepło od temperatury powietrza zewnętrznego
3.4. Roczne zapotrzebowanie na ciepło
3.5. Wykresy rocznego zapotrzebowania ciepła

4. Regulacja dostarczania ciepła
4.1. Regulacja centralnego ogrzewania
4.2. Regulowanie wentylacji
4.3. Regulowanie obciążenia cieplnego ciepłej wody użytkowej
4.4. Wspólne regulowanie różnorodnego obciążenia cieplnego

5. Obliczenia hydrauliczne sieci cieplnych
5.1. Cele obliczeń hydraulicznych
5.2. Określanie obliczeniowych przepływów wody
5.3. Podstawy teoretyczne obliczeń hydraulicznych
5.4. Określanie średnic przewodów i strat ciśnienia
5.5. Wykresy piezometryczne. Wymagania wobec ciśnień w przewodach sieci cieplnych

6. Przewody sieci cieplnych
6.1. Rury
6.2. Podpory przewodów

7. Kompensacja wydłużeń termicznych
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Typy kompensatorów
7.3. Obliczanie kompensacji wydłużeń przewodów sieci

8. Izolacja przewodów sieci cieplnych
8.1. Wiadomości ogólne
8.2. Rodzaje izolacji cieplnej

Część II. Zasady optymalnego projektowania węzłów cieplnych

1. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła i masy w wymiennikach ciepła.
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Bilans ciepła i masy w układach otwartych
1.3. Przekazywanie ciepła przez ściankę cylindryczną

2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne wymienników
2.1. Rodzaje wymienników stosowanych w węzłach cieplnych
2.2. Wymiana ciepła w wymiennikach
2.3. Obliczenia wymienników

3. Podstawy budowy węzłów cieplnych
3.1. Klasyfikacja węzłów cieplnych
3.2. Węzły cieplne bezpośredniego podłączenia (BP)
3.3. Wymiennikowe węzły cieplne
3.4. Połączone (mieszane) układy węzłów cieplnych

4. Dobór elementów węzłów cieplnych
4.1. Dobór urządzeń do ejekcji
4.2. Dobór pomp
4.3. Dobór wymienników ciepła

5. Nowoczesne rozwiązania węzłów cieplnych
5.1.  Zasady prawidłowego projektowania węzłów cieplnych
5.2. Rozdzielacze hydrauliczne

Część III. Ekonomiczne zagadnienia z ciepłownictwa

1. Ekonomiczne zasady obliczeń hydraulicznych przewodów sieci cieplnych
1.1. Podstawy metody najkorzystniejszych jednostkowych strat ciśnienia
1.2. Wskazana kolejność obliczeń hydraulicznych metodą najkorzystniejszych jednostkowych strat ciśnienia

2. Ekonomiczne zasady obliczeń cieplnych przewodów sieci
2.1. Obliczenia cieplne rurociągu otoczonego powietrzem
2.2. Obliczenia pojedynczego rurociągu ułożonego bezpośrednio w gruncie
2.3. Obliczenia dwuprzewodowej podziemnej bezkanałowej sieci cieplnej
2.4. Obliczenia podziemnej kanałowej sieci cieplnej
2.5. Spadek temperatury i skroplenie kondensatu podczas transportowania nośnika ciepła
2.6. Wyznaczanie najkorzystniejszej grubości izolacji cieplnej

3. Oszczędzanie energii w wyniku regulowania czasu pracy instalacji centralnego ogrzewania
3.1. Ogólne wiadomości o programowym regulowaniu czasu pracy instalacji centralnego ogrzewania
3.2. Określenie jednostkowych strat ciepła budynku
3.3. Określenie stałej czasowej współczynnika akumulacyjności cieplnej budynku
3.4. Obliczenie regulowania czasu pracy instalacji c.o.
3.5. Określenie ilości zaoszczędzonej energii
3.6. Szczegóły programowego regulowania czasu pracy instalacji c.o. w budynkach o podwyższonej izolacyjności

4. Analiza opłacalności stosowania różnych rodzajów energii pierwotnej w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Sporządzenie bilansu opłacalności zużycia gazu do podgrzewania ciepłej wody
4.3. Rachunek ekonomiczny przy wyborze źródła ciepła
4.4. Uwagi końcowe


Ciepłownictwo Obliczenia Projektowanie Energooszczędność Wydanie III

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.