księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZĆwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej Wydanie X         Naukowe PWN          49.00zł   39.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Zbigniew Galus

ISBN: 978-83-01-17417-0

Ilość stron: 364

Data wydania: 10/2013 (wydanie 10)

Wydawnictwo: PWN

Niezbędnik każdego studenta chemii!

Znakomity zbiór zadań obejmujący wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia chemii analitycznej. Oprócz problemów rachunkowych zawiera różwnież zwięzłe podstawy teoretyczne, a także przykładowe rozwiązania zadań krok po kroku. Na końcu książki znajdują się liczne tablice zawierające dane fizykochemiczne i matematyczne niezbędne do rozwiązywania zadań oraz odpowiedzi.

Nowe wydanie uaktulaniono, dodając nowe zadania na temat równowagi kompleksowania z hydrolizą, modyfikując rozdział siódmy dotyczący analizy wagowej i dostosowując rozdział poświęcony statystycznej ocenie wyników do mozliwości nowoczesnych maszyn obliczeniowych. Wszystkie zadania zostały rozwiązane ponownie.

Książka jest niezbędna każdemu studentowi chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, biotechnologii, farmacji i innych kierunków, na których wykładana jest chemia analityczna. Z pewnością przyda się też doktorantom i wykłądowcom akademickim przy opracowywaniu scenariuszy zajęć dydaktycznych.

Rozdziały:

1. Matematyczne podstawy obliczeń chemicznych 9
1.1. Cyfry znaczące
1.2. Logarytmy
1.3. Posługiwanie się tablicami logarytmicznymi

2. Wzory i równania chemiczne 30
2.1. Wzory chemiczne
2.2. Równania chemiczne
2.3. Równoważność reagujących substancji

3. Stężenia roztworów   55
3.1. Sposoby wyrażania zawartości składników w roztworach
3.2. Przygotowanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów

4. Równowagi jonowe  82
4.1. Stężenie i aktywność
4.2. Jonizacja wody i pH
4.3. Mocne kwasy i zasady
4.4. Słabe kwasy i zasady
4.5. Kwasy i zasady wieloprotonowe
4.6. Roztwory buforowe
4.7. Mieszaniny kwasów i zasad
4.8. Ogólne rozważania dotyczące układów kwas-zasada
4.9. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności
4.10. Związki kompleksowe
4.11. Wpływ protolizy i kompleksowania na rozpuszczalność osadów

5. Potencjały utleniająco-redukujące  154
5.1. Potencjały standardowe układów utleniająco-redukujących
5.2. Reakcje redoks a przepływ prądu
5.3. Kierunek i równowaga reakcji redoks

6. Podstawowe czynności w analizie wagowej 190
6.1. Kalibrowanie naczyń miarowych
6.2. Wpływ dokładności ważenia i odczytu objętości na wyniki analizy ilościowej
6.3. Przygotowanie próbek i roztworów do analizy wagowej

7. Analiza wagowa   201
7.1. Obliczanie mnożników analitycznych
7.2. Rozpuszczalność osadów
7.3. Obliczenia w analizie wagowej

8. Elektroliza 221
8.1. Dobór napięcia elektrolizy
8.2. Prawa elektrolizy
8.3. Całkowitość wydzielania elektrolitycznego oraz rozdzielanie elektrolityczne

9. Analiza objętościowa 238
9.1. Zagadnienia ogólne
9.2. Metody miareczkowania i nastawiania roztworów
9.3. Alkacymetria
9.4. Metody objętościowe oparte na reakcjach utleniania i redukcji
9.5. Metody strąceniowe
9.6. Metody kompleksometryczne

Odpowiedzi 301

Tablice 347
1. Masy atomowe pierwiastków chemicznych
2. Stałe trwałości kompleksów metali
3. Stałe dysocjacji kwasowej kwasów nieorganicznych
4. Stałe dysocjacji kwasowej kwasów organicznych
5. Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji
6. Potencjały standardowe układów redoks
7. Gęstość roztworów kwasu siarkowego w temp. 20ºC
8. Gęstość kwasu solnego w temp. 20ºC
9. Gęstość roztworów kwasu azotowego w temp. 20ºC
10. Gęstość roztworów kwasu fosforowego w temp. 20ºC
11. Gęstość roztworów kwasu octowego w temp. 20ºC
12. Gęstość roztworów wodorotlenku potasu w temp. 20ºC
13. Gęstość roztworów wodorotlenku sodu w temp. 20ºC
14. Gęstość roztworów amoniaku w temp. 20ºC
15. Mnożniki analityczne


Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej Wydanie X

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.