księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDiagnostyka bakteriologiczna Wydanie III         Naukowe PWN          99.00zł   79.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

• NOWE, ZMIENIONE, POSZERZONE, TRZECIE WYDANIE TEJ KSIĄŻKI
• JEDYNY NA POLSKIM RYNKU PODRĘCZNIK DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH
• DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA PRZEDSTAWIONA W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH BADAŃ MIKROBIOMU CZŁOWIEKA

W książce między innymi:

Opis najważniejszych i mniej znanych bakterii związanych z człowiekiem uwzględniający ich aktualną pozycję taksonomiczną, nazewnictwo, znaczenie kliniczne i czynniki ich chorobotwórczości, cechy morfologiczne i hodowlane, różnicowanie względem bakterii pokrewnych lub podobnych.

Bakterie tworzące mikrobiom człowieka – znaczenie dla diagnostyki chorób. Hodowlane i niehodowlane metody diagnostyczne oparte o najnowsze rekomendacje krajowych i europejskich towarzystw naukowych i zespołów lekarzy i diagnostów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Informacje o sposobach pobierania materiałów klinicznych i ich transportu. Omówienie diagnostyki zakażeń w obrębie wszystkich narządów i układów.

Hodowla, różnicowanie w oparciu o właściwości metaboliczne, cechy biologiczne, serologicznie, a także metody wysokoprzepływowe i molekularne.

Szerokie informacje o zakażeniach przenoszonych przez wektory owadzie. Wskazówki dotyczące badań wirusologicznych i parazytologicznych.

Zakażenia szpitalne, zagrożenia ze strony szczepów wieloopornych i dochodzenia epidemiologiczne

Obszerny aneks z opisem wszystkich istotnych w diagnostyce i wskazanych w książce podłoży i metod diagnostycznych.

Autorami tego trzeciego wydania książki jest zespół pracowników naukowych Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także takie czołowe postaci polskiej mikrobiologii jak Ewa Augustynowicz-Kopeć, Waleria Hryniewicz i Alina Olender.

Publikacja jest kierowana do studentów i osób specjalizujących się w zawodach medycznych, zwłaszcza diagnostów laboratoryjnych a także studentów wydziałów lekarskich, nauk o zdrowiu i farmacji oraz do szerokiego grona studentów mikrobiologii, biotechnologii czy ochrony środowiska.

Jest pozycją z pewnością bardzo przydatną w medycznych laboratoriach diagnostycznych i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.


Diagnostyka bakteriologiczna Wydanie III

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.