księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZEfekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?         Naukowe PWN          69.00zł   55.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor interesująco prezentuje analizę eksperymentu stanfordzkiego i wykazuje ścisły związek z tym, co później wydarzyło się w więzieniu w Abu Ghraib. Przedstawia mechanizmy i czynniki, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę i ofiarę systemu.

Udowadnia możliwość zmiany lub zapobiegania niechcianym zachowaniom jednostki lub grupy, dzięki zrozumieniu, jakie siły, wartości i skłonności przez nie przejawiane są wnoszone w daną sytuację. Uważa, że można mieć większy wpływ na zredukowanie niepożądanych indywidualnych reakcji przez wiedzę, pokazuje, jak ich unikać lub je modyfikować.

Zimbardo poszukuje wyjaśnienia dla stwierdzonych zależności, odwołując się do dotychczasowych badań nad jednostkowymi postawami (poczucie władzy, konformizm i posłuszeństwo), a także nad oddziaływaniami szerszego środowiska społecznego (odindywidualizowanie, odczłowieczenie i znieczulica).

Książkę zamyka rozdział na temat oporu wobec niepożądanych nacisków ze strony sytuacji społecznych i analiza postawy heroicznej, którą autor uważa za remedium na grożące nam z różnych stron zło.

Spis treści:
Rozdział 1. Psychologia zła: sytuacyjne przemiany charakteru
Rozdział 2. Niedziela rano: niespodziewane aresztowania
Rozdział 3. Niedziela po południu: rytuały degradacji
Rozdział 4. Poniedziałek: bunt więźniów
Rozdział 5. Wtorek: podwójny kłopot – odwiedziny i widmo napaści
Rozdział 6. Środa: sytuacja wymyka się spod kontroli
Rozdział 7. Prawo do warunkowego zwolnienia
Rozdział 8. Czwartek: konfrontacje z rzeczywistością
Rozdział 9. Piątek: nadchodzi zmierzch
Rozdział 10. Znaczenie i przesłanie Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego: alchemia przemiany osobowości
Rozdział 11. Stanfordzki Eksperyment Więzienny: aspekty etyczne i dalsze rozwinięcia eksperymentu
Rozdział 12. Badanie dynamiki społecznej: władza, konformizm i posłuszeństwo
Rozdział 13. Badanie dynamiki społecznej: deindywiduacja, dehumanizacja i zło bezczynności
Rozdział 14. Znęcanie się i tortury w więzieniu Abu Ghraib: zrozumienie i personalizacja jego okropności
Rozdział 15. System przed sądem: współudział dowództwa
Rozdział 16. Przeciwstawianie się wpływom sytuacyjnym i sławienie heroizmu


Efekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.