księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAlgebra z geometrią analityczną         Naukowe PWN          29.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Przemysław Kajetanowicz, Jędrzej Wierzejewski

ISBN: 978-83-01-15493-6

Ilość stron: 176

Data wydania: 08/2008

E-matematyka – nowa jakość studiowania matematyki!

Pierwsza publikacja z cyklu e-matematyka to coś więcej niż typowy podręcznik akademicki! Książka zawiera wykład z algebry z geometrią analityczną, którego zakres materiału:

• liczby zespolone,
• wielomiany i funkcje wymierne,
• macierze i układy równań liniowych,
• geometria analityczna w przestrzeni,
• krzywe stożkowe,

odpowiada programowi matematyki wykładanej na kierunkach niematematycznych wyższych uczelni, a jednocześnie stanowi materiał pomocniczy do kursu e-learningowego algebry z geometrią analityczną stworzonego przez autorów i z powodzeniem wdrożonego na Politechnice Wrocławskiej.

Ideą e-kursu jest udostępnienie studentowi w Internecie:

• kompletu materiałów wykładowych wyposażonych w multimedialne symulatory i animacje,
• bogatego zestawu interaktywnych ćwiczeń poświęconych danemu zagadnieniu,
• sprawdzianów obejmujących większy zakres materiału.

Ponadto student może w trakcie nauki na bieżąco testować własne postępy. Przeprowadzane w laboratoriach komputerowych elektroniczne kolokwia i egzaminy pozwalają dodatkowo zautomatyzować system zaliczeń.

Zarówno podręcznik, jak i kurs e-learningowy przeznaczony jest dla studentów kierunków technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także dla kandydatów na studia oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy poszukują materiału z zakresu matematyki wyższej do wykorzystania na zajęciach fakultatywnych.

UWAGA! Kupując książkę otrzymujesz bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego. Sprawdź: http://e-learning.pwn.pl

Rozdziały:

1. Liczby zespolone   1

2. Wielomiany i funkcje wymierne   42

3. Macierze i układy równań liniowych   64

4. Geometria analityczna w przestrzeni   120

5. Krzywe stożkowe   52


Algebra z geometrią analityczną

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.