księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza na rozmaitościach Wydanie 2         Naukowe PWN          34.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Michael Spivak

ISBN: 978-83-01-14420-3

Ilość stron: 126

Data wydania: 2006 (wydanie drugie)

Mistrzowski wykład analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych!

Publikacja stanowi znakomity – z uwagi na rzadkie połączenie zwięzłości ze ścisłością i klarownością wykładu – podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków matematycznych, fizycznych i informatycznych uniwersytetów i politechnik oraz pracowników wyższych uczelni. Autor wyjaśnia w możliwie najprostszy sposób pojęcia „zaawansowanej analizy”.

Składa się z dwóch części:

• Pierwsza połowa książki to uogólnienie elementarnej analizy na wyższe wymiary

• Druga część jest poświęcona badaniu krzywych, powierzchni i ich wyżej wymiarowych odpowiedników.

Na końcu każdego podrozdziału są zadania – trudniejsze zostały opatrzone wskazówkami ułatwiającymi ich rozwiązanie.

Z opinii recenzentów:
...Mimo blisko 40 lat od powstania książki, sposób w jaki wprowadza się niezbędny aparat matematyczny potrzebny do ścisłego ale równocześnie naturalnego i nienudnego ujęcia zagadnienia różniczkowania i całkowania w wielu wymiarach nie zdezaktualizował się. Trudno znaleźć teksty, które mogłyby konkurować z tym podejściem...
(prof. dr hab. Piotr Biler, Uniwersytet Wrocławski)

...Nie znam w całej literaturze światowej żadnego innego podręcznika, który na tak niewielkiej liczbie stron przedstawiałby ścisłe i nowoczesne ujęcie analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych...
(dr hab. Piotr Hajłasz, Uniwersytet Warszawski

Rozdziały:

1. Funkcje na przestrzeni euklidesowej   11

2. Różniczkowanie    22

3. Całkowanie    47

4. Całkowanie na łańcuchach     71

5. Całkowanie na rozmaitościach    99


Analiza na rozmaitościach Wydanie 2

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.