księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza statystyczna w psychologii i pedagogice         Naukowe PWN          69.00zł   55.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: George A. Ferguson, Yoshio Takane

ISBN: 978-83-01-14042-7

Ilość stron: 608

Data wydania: 10/2009 (wydanie 3, dodruk)

Przystępny i nowoczesny podręcznik podstaw statystyki dla adeptów psychologii i pedagogiki! Książka została napisana z myślą o czytelnikach, którym nie przychodzi łatwo studiowanie tej dyscypliny. Wprowadza w zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i indukcyjnej, planowania eksperymentów, statystyki nieparametrycznej, testów psychologicznych i statystyki wielozmiennowej.

Książka "Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice" zawiera liczne przykłady, schematy, tabele oraz tablice statystyczne, pomagające w lepszym zrozumieniu prezentowanych treści, a także zdobyciu uporządkowanej wiedzy.

Podręcznik przeznaczony dla studentów psychologii i pedagogiki, a także socjologii i innych nauk społecznych. Stanowi niezastąpioną pomoc przy ilościowym opracowaniu danych eksperymentalnych i korelacyjnych z własnych badań.

Rozdziały:

Część I. Podstawy statystyki
1. Podstawowe pojęcia statystyki    21
2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne    36
3. Zapis statystyczny   58
4. Miary tendencji centralnej    69
5. Miara zmienności, skośności i kurtozy   85
6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy   101
7. Krzywa normalna    121
8. Regresja i korelacja     132
9. Pobieranie prób i rozkład z próby   163
10. Oszacowanie i rozkład t     184
11. Testowanie hipotez - średnie    197
12. Testowanie hipotez - inne statystyki    218
13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat     233

Część II. Planowanie eksperymentów
14. Struktura i planowanie eksperymentów   257
15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa    272
16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa     295
17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa   321
18. Procedury porównań wielokrotnych    343
19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne   369
20. Analiza kowariancji     410

Część III. Statystyka nieparametryczna
21. Statystyka rang    433
22. Nieparametryczne testy istotności     452

Część IV. Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa
23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów   473
24. Błędy pomiaru      489
25. Przekształcanie wyników - normy     504
26. Wybrane techniki wielozmiennowe    516
27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji    535
28. Analiza czynnikowa    547

Dodatek: Tablice statystyczne    577


Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.