księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia fizyczna Tom 1 Podstawy fenomenologiczne Wydanie 6         Naukowe PWN          79.00zł   63.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz

ISBN: 978-83-01-15054-9

Ilość stron: 639

Data wydania: 11/2014 (wydanie 6, dodruk)

Od wielu lat podręcznik znany i uznawany za standard na wielu uczelniach. Poprowadzono w nim spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, który opiera się na termodynamice oraz mechanice kwantowej.

Od czasu pierwszego wydania zaszło jednak wiele zmian w zakresie zjawisk i metod fizykochemicznych i dlatego grono specjalistów – uczniów profesorów Pigonia i Ruziewicza – podjęło się dokonania niezbędnych uzupełnień i aktualizacji podręcznika, aby mógł on nadal pełnić rolę podstawowego kompendium wiedzy z tej dziedziny.

Podstawowe zmiany, których dokonano w nowym wydaniu to:
• dołączenie odniesień do najnowszych osiągnięć i zjawisk w dziedzinie chemii fizycznej, m.in. w zakresie metod analitycznych i badawczych, zastosowań, powstawania i stabilności struktur biologicznych,
• dostosowanie do obowiązującej nomenklatury fizykochemicznej,
• reorganizacja treści podręcznika i wzbogacenie jej dodatkowymi paragrafami i materiałem ilustracyjnym.

Rozdziały:

1. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2 Pierwsza zasada termodynamiki
1.3. Podstawy termochemii
1.4. Druga zasada termodynamiki
1.5. Statyka chemiczna

2. UKŁADY JEDNOSKŁADNIKOWE: GAZY I FAZY SKONDENSOWANE
2.1. Teoria kinetyczna gazów
2.2. Gazy rzeczywiste
2.3. Fazy skondensowane
2.4. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych

3. RÓWNOWAGI FAZOWE W UKŁADACH WIELOSKŁADNIKOWYCH
3.1. Reguła faz Gibbsa
3.2. Układy dwuskładnikowe
3.3. Zjawiska osmotyczne w układach dwuskładnikowych
3.4. Układy trójskładnikowe
3.5. Współczynniki aktywności składnika w roztworze
3.6. Kinetyka i mechanizm przemian fazowych

4. FAZY POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE
4.1. Molekularna struktura warstwy powierzchniowej
4.2. Adsorpcja
4.3. Zjawiska powierzchniowe w fazach jednoskładnikowych
4.4. Zjawiska powierzchniowe w roztworach
4.5. Struktura warstw powierzchniowych
4.6. Procesy agregacji w układach wielofazowych
4.7. Układy dyspersyjne

5. ELEKTROCHEMIA
5.1. Równowagi jonowe w roztworach
5.2. Różnice potencjałów na granicach faz
5.3. Ogniwa elektrochemiczne
5.4. Polaryzacja elektrod i procesy elektrodowe
5.5. Przewodnictwo elektryczne elektrolitów
5.6. Elektrochemiczne metody analizy

6. ZJAWISKA TRANSPORTU I PROCESY NIEODWRACALNE
6.1. Zjawiska transportu
6.2. Termodynamika procesów nieodwracalnych

7. KINETYKA CHEMICZNA
7.1. Podstawy kinetyki chemicznej
7.2. Doświadczalne metody badań kinetycznych
7.3. Podstawowe równania kinetyczne
7.4. Kinetyka reakcji złożonych
7.5. Reakcje łańcuchowe
7.6. Mechanizm reakcji elementarnych
7.7. Kataliza i autokataliza
7.8. Kataliza heterogeniczna
7.9. Kinetyka reakcji jonowych i homogenicznych reakcji katalitycznych w roztworach
7.10. Kinetyka niektórych procesów w układach wielofazowych

Dodatki
D.1. Różniczka zupełna, niezupełna, zależność Eulera
D.2. Wartości niektórych całek spotykanych w teorii kinetycznej i termodynamice statystycznej gazu doskonałego
D.3. Elementy analizy wektorowej


Chemia fizyczna Tom 1 Podstawy fenomenologiczne Wydanie 6

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.