księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia związków heterocyklicznych         Naukowe PWN          34.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Malcolm Sainsbury

ISBN: 978-83-01-15620-6

Ilość stron: 216

Data wydania: 04/2009

Chemia związków heterocyklicznych stanowi bardzo ważny dział chemii organicznej. Związki te odgrywają szczególną rolę w życiu codziennym jako składniki substancji pochodzenia roślinnego oraz składniki wielu syntetycznych środków leczniczych.

Uwaga autora skupiła się przede wszystkim na związkach heterocyklicznych z jednym heteroatomem.

W podręczniku omówiono:
• nazewnictwo związków heterocyklicznych;
• zagadnienia związane ze strukturą i reaktywnością sześcio-, pięcio- i  czteroczłonowych związków heterocyklicznych zawierających heteroatomy o podstwowym znaczeniu: azot, siarkę i tlen;
• znaczenie związków heterocyklicznych w przyrodzie i przemyśle.

Interesująca publikacja dla studentów chemii, biochemii, farmacji, medycyny i biologii, a także dla wykładowców i pracowników naukowych.

Rozdziały:
1. Wprowadzenie do chemii zwiazków heterocyklicznych
2. Pirydyna
3. Benzopirydyny
4. Sole piryliowe, pirany i pirony
5. Sole benzopiryliowe, kumaryny, chromony, flawonoidy i zwiazki pokrewne 70
6. Piecioczłonowe zwiazki heterocykliczne z jednym heteroatomem: pirol, furan i tiofen
7. Benzo[b]pirol, benzo[b]furan i benzo[b]tiofen
8. Czteroczłonowe zwiazki heterocykliczne z jednym atomem azotu, tlenu lub siarki
Rozwiazania zadań


Chemia związków heterocyklicznych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.