księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia medyczna Podręcznik dla studentów medycyny         PZWL          59.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Władysław Gałasiński

ISBN: 83-200-3017-X

Ilość stron: 464

Data wydania: 2005

Podręcznik, oparty na długoletnim doświadczeniu dydaktycznym autora, zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii, która jest przedmiotem nauczania na pierwszym roku studiów medycznych, m.in. biochemii klinicznej i farmakologii.

Omawiane zagadnienia, zgodne z programem nauczania obowiązującym na wydziałach lekarskich, podzielono na dwie zasadnicze części:
• część I. „Elementy chemii ogólnej i termodynamicznej”
• część II. „Elementy chemii organicznej i statyki biochemicznej”.

Przedstawione zagadnienia są podane w bardzo przystępny sposób i uzupełnione rycinami. Każdy rozdział kończy się streszczeniem, zawiera przykłady i sposoby rozwiązywania zadań, a także pytania i odpowiedzi.

Sposób przedstawienia materiału sprawia, że jest to cenne źródło wiadomości niezbędnych nie tylko do zdania egzaminu z chemii, lecz także przydatnych na następnych latach studiów medycznych.

Rozdziały:

Część I. Elementy chemii ogólnej i termodynamicznej
Wstęp
Przykłady udziału chemii w medycynie
Analiza jakościowa
Materia i jej charakterystyka
Budowa atomu
Wiązania chemiczne
Odwracalność reakcji chemicznych
Teoria dysocjacji elektrolitycznej
Iloczyn jonowy wody
Kwasy i zasady
Teoria dysocjacji soli
Wskaźniki odczynu środowiska (indykatory pH)
Bufory (moderatory pH)
Roztwory
Roztwory koloidowe (koloidalne)
Kinetyka reakcji chemicznych
Procesy elektrochemiczne
Spektrofotometria absorpcyjna
Chromatografia
Uzupełnienie

Część II. Elementy chemii organicznej i statyki biochemicznej
Wstęp
Reakcje nukleofilowe i elektrofilowe
Modele struktury przestrzennej związków organicznych
Węglowodory
Alkohole
Aldehydy i ketony
Aldehydoalkohole i ketoalkohole
Kwasy organiczne
Estry wyższych kwasów tłuszczowych (lipidy)
Pozostałe kwasy karboksylowe oraz ich pochodne
Związki aromatyczne
Związki heterocykliczne
Kwasy nukleinowe


Chemia medyczna Podręcznik dla studentów medycyny

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.