księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAlchemia duchowego rozwoju. Inteligencja duchowa dla zaawansowanych         Sensus          44.90zł   31.88zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Myślenie o tym, że istnieje metasystem - coś, co łączy w sobie wszystkie duchowe ścieżki, modele człowieczego rozwoju, mistykę Wschodu i Zachodu, filozofie ze wszystkich stron świata wydaje się absurdalne tylko do czasu, kiedy zaczynamy poznawać arkana alchemii i to z tej samej perspektywy, którą odkrył Carl Gustav Jung: modelu opisującego przemianę zachodzącą we wnętrzu alchemika.

Bo właśnie tym jest prastara alchemia: metamodelem duchowego rozwoju, z którego czerpały później właściwie wszystkie religie współczesnego świata.

Według alchemików naszym duchowym rozwojem rządzą trzy kluczowe procesy: czernienie (nigredo) - stan zastany, to co nas blokuje, utrudnia życie i sprawia, że nie możemy być w pełni szczęśliwi; wybielenie (albedo) - proces czyszczenia, pozbywania się blokad, oparty na dwóch filarach: medytacji (meditatio) i pracy z własną wyobraźnią (imaginatio); wreszcie czerwie-nienie (rubedo) - gdy ciężki pierwiastek o niskiej wartości staje się złotem, bezcennym kruszcem duchowego rozkwitu.

Czy współcześnie i my możemy skorzystać z tego modelu? Czy można podążać duchową ścieżką bez potrzeby sięgania do jakiejkolwiek religii? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w tej właśnie książce.

Jarosław Gibas - socjolog, dawniej dziennikarz i publicysta, obecnie nauczyciel. Autor kilku książek z obszaru inteligencji duchowej i emocjonalnej, mindfulness oraz psychologii transpersonalnej. Prywatnie entuzjasta dużych motocykli. Mieszka z żoną w Katowicach.

Spis treści:

Principium, czyli wstęp do duchowego rozwoju (15)

CZĘŚĆ I. ALCHEMIA, CZYLI CZY ISTNIEJĄ DRZWI?

Rozdział 1. Metamodel w religiach świata (33)
• Czym jest metamodel? (33)
• Dlaczego metamodel jest ukryty? (36)
• Gdzie go szukać? (39)
• Przykłady podobnych praktyk (42)
• Przykłady ukrytego przekazu w księgach (45)
• Przykłady ukrytego przekazu w modlitwach (50)
• Wprowadzenie do alchemii (53)

Rozdział 2. Tajemnica alchemii (59)
• Carl Gustav Jung (59)
• Alchemia w historii (62)
• Z czego wynika skomplikowany przekaz? (65)
• Łatwość zbłądzenia (69)
• Wielość i różnorodność alchemicznej symboliki (72)
• Alchemia a chrześcijaństwo (77)
• Alchemia w innych tradycjach (80)

Rozdział 3. Alchemiczny model przemiany (85)
• Idea przeciwieństw i ich połączenia (85)
• Idea czterech żywiołów i piątego elementu (88)
• Merkuriusz - symbolika zmiany (91)
• Koncepcja naczynia hermetycznego (94)
• Fazy procesu alchemicznego (98)
• Rola kamienia filozoficznego - eliksiru (102)
• Alchemiczne opus: koncepcja "meditatio" i "imaginatio" (104)

CZĘŚĆ II. CONSCIENTIA, CZYLI GDZIE SĄ DRZWI?

Rozdział 4. Nauczyciel tańców (113)

Rozdział 5. Cztery pokoje świadomości (119)

Rozdział 6. Pierwszy pokój - halucynacja (129)
• Iluzja (129)
• Najważniejsze pytania (132)
• Śnienie (134)
• Poszukiwania (137)
• Mistrz (140)
• Wspólnota (143)
• Pułapka (146)

Rozdział 7. Drugi pokój - separacja (151)
• Materia (151)
• Umysł (154)
• Osobowości (158)
• Ciało (162)
• Cierpienie (165)

Rozdział 8. Trzeci pokój - teraźniejszość (169)
• Autoświadomość (169)
• Mindfulness (172)
• Rozpuszczenie (175)
• Zmiana (178)
• Samodzianie (181)
• Bezcelowość (184)

Rozdział 9. Czwarty pokój - nieśmiertelność (189)
• Lęk przed śmiercią (189)
• Stałe połączenie ze źródłem (192)
• Empatia (195)
• Wdzięczność (198)
• Sprawczość (201)

CZĘŚĆ III. EXERCITIA, CZYLI KLUCZ DO DRZWI

Rozdział 10. Nigredo (czernienie) - ołów (209)
• Jak posługiwać się kluczem? (209)
• Stan zastany (211)
• Atawizmy (214)
• Zagrożenie vs. przyjemność (217)
• Strata vs. zysk (220)
• Co może pójść nie tak? (222)
• Przekonania (225)
• Wzorce kulturowe (229)
• Poczucie własnej wartości (231)
• Potrzeba akceptacji (235)
• Zdezaktualizowane strategie (238)
• Niekontrolowane emocje (240)

Rozdział 11. Albedo (wybielenie) - eliksir (247)
• Prawdziwe oczyszczenie (247)
• Trzy silniki (249)
• Ciało (252)
• Intelekt (256)
• Świadomość (259)
• Trzecia siła (261)
• Tao: wu wei i te (265)

Rozdział 12. Meditatio (269)
• Nieporuszony błękit nieba (269)
• Oddech (272)
• Medytacje zadaniowe (275)
• Medytacje bezzadaniowe (278)
• Trzy bramy (282)
• Drugi wektor nieskończoności (285)

Rozdział 13. Imaginatio (289)
• Wyobraźnia (289)
• Czwarta małpa (292)
• Prawo przyciągania (295)
• Praca z wyobraźnią (299)
• Imaginacja a kreacja (302)
• Model transpersonalny (305)

Rozdział 14. Rubedo (311)
• Połączenie (311)
• Reguła dwóch smoków (314)
• Odmiany złota (321)
• Wybaczenie (325)

Epilog (331)


Alchemia duchowego rozwoju. Inteligencja duchowa dla zaawansowanych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.