księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZArystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych         Wydawnictwo Naukowe UMK          35.00zł   29.75zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Źródeł nowoczesnej nauki daremnie szukać na uniwersytetach: XVII-wieczna rewolucja naukowa dokonała się poza ich murami, w obrębie domów eksperymentalnych organizowanych przez arystokratów.

Nauka doświadczalna, którą projektowali, więcej miała wspólnego z ówczesną praktyką sądowniczą, przedstawieniem teatralnym czy rozrywkami dżentelmenów niż debatami myślicieli. Jednak aby model nauki rozwijany przez arystokratów mógł przetrwać i dominować, musieli skorzystać z pomocy zaskakującej grupy społecznej: rzemieślników.

Proweniencja nowoczesnej nauki nie jest przypadkowa: bez jej rekonstrukcji nie jesteśmy w stanie dostrzec przyczyn jej dynamicznego rozwoju ani poprawnie zidentyfikować zagrożeń, które przed nią stoją.

Spis treści:

Rozdział I Styl badawczy  29
Styl jako rytm: koncepcja Harrisona C. White’a   34
Styl ucieleśniony: koncepcja Pierre’a Bourdieu   41
Styl kolektywu: koncepcja Ludwika Flecka   49
Podsumowanie   54

Rozdział II Nauka jako gra i rozrywka: styl arystokratyczny   55
Nieróbstwo jest cnotą!   61
Dżentelmen to jego rozrywki   66
Podczepienie i paradoksy   88
Podsumowanie   95

Rozdział III Nauka jako pasja i „dobra robota”: styl rzemieślniczy   97
Niewidzialni rzemieślnicy   98
Model: współczesne piwowarstwo rzemieślnicze   106
Opór świata   121
Autorytet w przestrzeni warsztatu   130
Paradoks „dobrej roboty”   136
Zażyłość z przedmiotami   140
Podsumowanie   146

Rozdział IV Synergia dwóch stylów   149
Materialne kotwice   152
Dlaczego nauka nie jest jak konkurs piękności?   173
Podsumowanie   184

Rozdział V Od uporządkowanej sztuki do pełnoprawnej nauki: przypadek chemii   195
Alchemia protochemią?   199
Zaskakujący sukces „uporządkowanej sztuki”   210
Syzyfowa praca?   223
Podsumowanie   230

Rozdział VI Arystokratyczne tworzenie rzeczywistości: przypadek ekonomii   233
Zakorzenienie gospodarki w ekonomii   237
Maszyny ekonomiczne i ekonomia syntetyczna   246
Uniwersalizacja modeli ekonomicznych   264
Samouprawomocnienie koncepcji naukowych   266
Performatywność ekonomii czy ekonomistów?   272
O mnipotencja ekonomii?   288
Podsumowanie   293
Zakończenie   297P
odsumowanie wywodu   297

Epilog: szczury, węże i co jeszcze?   301
Literatura przywoływana   321
Summary   345


Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.