księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCyfrowa dorosłość Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat         WAiP          49.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Don Tapscott

ISBN: 978-83-614-0896-3

Ilość stron: 540

Data wydania: 03/2010

Żyjemy w niezwykłych czasach - po raz pierwszy w historii ludzkości pokolenie, które dopiero wkracza w dorosłość, może nas nauczyć, jak przygotować świat na przyszłe wyzwania.

Wierzę, że jeśli będziemy ich uważnie słuchać i włączać w nasze działania, kultura interakcji i współpracy, którą reprezentują, stanie się motorem napędowym rozwoju gospodarczego i społecznego, przygotuje naszą kurczącą się planetę na wejście w bezpieczną, sprawiedliwą i dostatnią przyszłość.

Nauczymy się, jak sprawniej unikać niebezpieczeństw i lepiej radzić sobie z zagrożeniami, pojawiającymi się wraz z nadejściem nowego medium komunikacyjnego.
z Wprowadzenia

Rozdziały:
Metody badawcze, zespoły, podziękowania           28

Część I: Poznajmy pokolenie sieci                35
Rozdział pierwszy Pokolenie sieci wkracza w dorosłość    50
Rozdział drugi Pokolenie zanurzone w bitach         91
Rozdział trzeci Osiem cech pokolenia sieci. Charakterystyka generacji           139
Rozdział czwarty Umysłowość pokolenia sieci         176

Część II: Przekształcanie instytucji               213
Rozdział piąty Pokolenie sieci uczy się – nowe spojrzenie na edukację                       215
Rozdział szósty Pokolenie sieci pracuje – nowe spojrzenie na talent i metody zarządzania    260
Rozdział siódmy Pokolenie sieci konsumuje – sieci opiniotwórcze i rewolucja prosumencka     313
Rozdział ósmy Pokolenie sieci w rodzinie – wszędzie dobrze, ale w nowym domu najlepiej      364

Część III: Przekształcanie społeczeństwa            401
Rozdział dziewiąty Pokolenie sieci a demokracja – Barack Obama, sieci społeczne i zaangażowanie obywatelskie   403
Rozdział dziesiąty Zmieniamy świat na lepsze – od podstaw                  445
Rozdział jedenasty W obronie przyszłości          475


Cyfrowa dorosłość Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.