księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZe-urząd w komunikacji z obywatelem         WAiP          29.00zł   24.94zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Marcin Kowalczyk

ISBN: 978-83-61408-82-6

Ilość stron: 222

Data wydania: 02/2009

W książce e-urząd w komunikacji z obywatelem autor opisuje funkcjonowanie nowoczesnej administracji publicznej w warunkach globalizującego się świata

Na przestrzeni ostatnich dekad rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych zmienił charakter społeczeństw i urzędów. Zależność ta została opisana w niniejszej książce. Jej adresatami są urzędnicy państwowi odpowiedzialni za informatyzację administracji publicznej, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze i wszyscy zainteresowani tematyką samorządową oraz informatyzacją sektora publicznego.

Rozdziały:
1. Jak komunikuje się urząd
2. Społeczeństwo - odbiorcy informacji
3. Wybrame organizacje międzynarodowe
4. Państwa Unii Europejskiej
5. Polski e-urząd w komunikacji z obywatelem
6. Informacja publiczna w społeczeństwie obywatelskim - model dla państw Unii Europejskiej
Zakończenie: Czy jesteśmy gotowi na e-administrację?


e-urząd w komunikacji z obywatelem

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.