księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBogactwo sieci Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność         WAiP          42.00zł   35.70zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Yochai Benkler

ISBN: 978-83-60807-37-8

Ilość stron: 504

Data wydania: 09/2008

Twarda oprawa

Książka przedstawia społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty wzrostu znaczenia nierynkowego wytwarzania informacji, wiedzy i kultury w środowisku cyfrowym na zasadzie partnerstwa.

Doświadczamy przejścia do kolejnego etapu gospodarki informacyjnej - etapu sieciowej gospodarki informacyjnej, której cechy konstytutywne to istnienie produkcji niedochodowej i nierynkowej, a głównym w niej zasobem jest czas i zaangażowanie użytkowników.

Rozdziały:

1. Wprowadzenie - czas szans i wyzwań   19

Część I. Usieciowiona gospodarka informacyjna

2. Wybrane cechy ekonomiczne produkcji informacji oraz innowacyjności   51

3. Produkcja partnerska i dzielenie się    75

4. Ekonomika produkcji społecznej    107

Część II. Ekonomia polityczna własności i wspólnot   145

5. Wolność osobista - autonomia, informacja i prawo     148

6. Wolnośc polityczna - problem ze środkami masowego przekazu    189

7. Wolność polityczna-  powstanie usieciowionej sfery publicznej    225

8. Wolność kultur - kultura plastyczna i krytyczna   287

9. Sprawiedliwość i rozwój     314

10. Więzi społeczne -wspólne działanie sieci     370

Część III. Polityka wolności w momencie zmiany

11. Bitwa o ekosystem instytucjonalny środowiska cyfrowego    397

12. Wnioski - o co chodzi w grze, jaką prowadzą prawo i polityka informacyjna   477


Bogactwo sieci Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.