księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym         WKiŁ          43.00zł   32.25zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym i zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.

Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, jak również uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12.

Nr w wykazie podręczników MEN:  24/2014.

Spis treści:

1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1.1 Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5
1.2 Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 9
1.3 Nadzór nad warunkami pracy 10
1.4 Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 16
1.5 Ochrona zdrowia pracowników 17
1.6 Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 21
1.7 Znaki bezpieczeństwa 23
1.8 Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym 29
1.9 Sprawdzenie wiadomości 31

2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy
2.1 Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów 35
2.2 Zasady postępowania w razie pożaru 39
2.3 Ochrona przeciwpożarowa 42
2.4 Porażenie prądem elektrycznym 48
2.5 Hałas, wibracje, zapylenie 56
2.6 Sprawdzenie wiadomości 61

3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
3.1 Organizacja stanowiska pracy 65
3.2 Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego 74
3.3 Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi 80
3.4 Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego 87
3.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 90
3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy w akumulatorni 93
3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni samochodowej 95
3.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej 98
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac blacharskich i spawalniczych 105
3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac lakierniczych 111
3.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac w serwisie ogumienia 114
3.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji 118
3.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze i naprawie układów poduszek gazowych, pirotechnicznych napinaczy pasów, układów SBC (systemu elektronicznego sterowania układem hamulcowym) 120
3.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przy samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym 122
3.15 Sprawdzenie wiadomości 124

4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc
4.1 Rodzaje wypadków przy pracy i ich przyczyny 127
4.2 Zasady postępowania powypadkowego 128
4.3 Organizacja pierwszej pomocy 132
4.4 Zasady udzielania pierwszej pomocy 134
4.5 Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem 142
4.6 Pierwsza pomoc w przypadku złamań i zranień 143
4.7 Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla oraz substancjami stosowanymi w eksploatacji pojazdów samochodowych 151
3.8 Sprawdzenie wiadomości 153

Rozwiązania testów sprawdzających wiadomości 158
Literatura 159


Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.